Oświadczenia – wyrażenie zgody/potwierdzenie zapoznania się przez Użytkowników

Zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Serwisu i akceptuję jego treść.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.zpazurem.pl jest Loomnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 341/203. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w Serwisie. Użytkownikowi Serwisu w każdym czasie przysługuje prawo do dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach serwisu www.zpazurem.pl za pomocą wszelkich środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wizjo fonu, wiadomości SMS lub MMMS, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z 2002 r. z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Loomnet sp. z o.o. podanych przeze mnie moich danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z usług Serwisu pod adresem: www.zpazurem.pl.