POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator serwisu www.zpazurem.pl (zwanego dalej „Serwisem”) Loomnet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 341/203, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod Nr KRS 0000401670, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 524-274-71-88, numer Regon: 145872710 dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników serwisu. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności serwisu.

Odwiedzając Serwis akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

 1. 1. Informacje zbierane przez Serwis

Zbierane przez Serwis informacje o Użytkownikach Serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkowników. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

 • Informacje podane przez Użytkownika: Informacje, które Użytkownik powierza Administratorowi, mogą zawierać dane osobowe (takie jak adres email, imię, nazwisko), lub inne dane określone w formularzu rejestracyjnym lub podane przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Administrator określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.

 • Uwagi przekazane ze pośrednictwem formularza: Użytkownik ma możliwość przekazania Administratorowi swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu, a podany przez Użytkownika adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

 • Informacje zbierane automatycznie: Administrator zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych Użytkownikowi. Zbierane dane to:

  • Adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;

  • Odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

  • Wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę frazy i wybierane z filtrów wyszukiwania kryteria – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeglądania Serwisu;

 • Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Administrator umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).

Podany w procesie rejestracji przez Użytkownika pseudonim lub imię są informacjami jawnymi, które publiczne mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej w ramach Serwisu (np. poprzez zamieszczanie przez Użytkownika informacji, recenzji, komentarzy lub wpisów na forum). W ten sposób mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

 1. 2. Udostępnianie informacji innym podmiotom

W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Administrator ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator wysyła Użytkownikowi takie informacje wyłącznie po wyrażeniu odpowiedniej zgody przez Użytkownika. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez Administratora innym podmiotom powiązanych z Administratorem, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników.

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Administratora lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

 1. 3. Bezpieczeństwo informacji

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić optymalną ochronę i bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Użytkownika.

Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL[AA1] ) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego konta.

Klient ma możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzania swoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nam możliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom Użytkowników.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz odpowiednie procedury. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie zapewnia Serwis.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń. zm.), Użytkownikom przysługuje prawo do:

 • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania ich danych osobowych,

 • dostępu do danych osobowych,

 • zmieniania podanych danych,

 • żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe w następujący sposób:

 • kontakt mailowy na adres: biuro@zpazurem.pl

 1. 4. Dane podawane przez Użytkowników

Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, jednak w odniesieniu do niektórych Usług nie podanie pewnych danych może wpłynąć na jakość użytkowania Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z pewnych Usług.

Jeśli Użytkownik ma założone Konto, ale nie życzy sobie otrzymywać korespondencji na podany adres poczty elektronicznej, może zgłosić prośbę na adres: reklamacje@zpazurem.pl Niezależnie od dokonania przez Użytkownika powyższego wyboru, Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem Usług.

Zakładanie Konta nie jest wymagane aby można było przeglądać strony Serwisu. Brak konta pozbawi jednak Użytkownika dostępu do pewnych funkcjonalności Serwisu przeznaczonych jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania plików „cookies/ciasteczek”, co uniemożliwi jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku. W takim przypadku korzystanie z Serwisu może zostać ograniczone.

 1. 5. Wykorzystywanie plików „cookies”

„Cookies” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach serwisu.

Pliki „cookies” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie.

 1. a. Pliki cookies trwałe – to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Administratora jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia strony internetowej jak na przykład zapamiętanie nazwy Użytkownika przy logowaniu do Serwisu. Celem tej funkcji jest umożliwienie automatycznego uzupełnienia pola nazwy Użytkownika na jego urządzeniu przy ponownym uruchomieniu aplikacji. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie tej informacji na swoim urządzeniu.

 2. b. Pliki cookies sesji – to pliki, które w Serwisie są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Administratora jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie.

 3. c. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi Serwis współpracuje – to pliki, umożliwiają podmiotom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Administratora jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe.

Pliki „cookies” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Administratora komunikatów marketingowych do Użytkowników, którzy opuścili stronę internetową Serwisu (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików „cookies” w twojej przeglądarce korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies) lub linków służących do rezygnacji z plików „cookies” konkretnych dostawców. Jednocześnie informujemy, że wyłączenie plików „cookies” ograniczy pełną funkcjonalność Serwisu, dlatego rekomendujemy pozostawienie takiej możliwości.

 1. 6. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki:

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki „cookies” w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.

W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcję jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę pliki „cookies”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, to rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Użytkownik, który nie chce aby pliki „Cookies” były instalowane w jego urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików „cookies” w jeden z następujących sposobów (na przykładzie najpopularniejszych przeglądarek):

 • w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki „cookies”.

 • w przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać z menu pozycję „Narzędzia” a następnie pozycję „Opcje” i wybrać poziom prywatności w sekcji „Prywatność

 • w przeglądarce Google Chrome należy z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję „Opcje” a następnie „Dla zaawansowanych” oraz ”Ustawienia plików cookie”.

 • w przeglądarce Opera należy wybrać z menu pozycję „Narzędzia”, następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane”, a potem „Ciasteczka”.

Przeglądarki stosowane przez Użytkowników mogą różnić się sposobami dokonywania ustawień uniemożliwiających instalowanie plików Cookies, zazwyczaj jednak informacje dotyczące plików „cookies” można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Użytkownicy powinni mieć jednak świadomość, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania Serwisu. Ustawienie przez Użytkownika ustawień przeglądarki, które uniemożliwia instalowanie plików „cookies” może w pewnych sytuacjach całkowicie lub częściowo zablokować możliwość korzystania z Systemu.

.