Sytuacja psów w Europie. Co trzeba poprawić?

W Brukseli, z inicjatywy Nestlé Purina, odbyło się pierwsze Europejskie Forum „Lepiej nam ze zwierzętami" zorganizowane w celu podkreślenia istotnej roli zwierząt w społeczeństwie. Podczas spotkania sporządzono listę dziesięciu zobowiązań, którymi powinny kierować się nowoczesne firmy. Jakie priorytety wyznaczono sobie na następne lata?

Badania naukowe zaprezentowane przez firmę Purina podczas spotkania wskazują, że zwierzęta mają korzystny wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Nie chodzi tylko o redukcję stresu czy ograniczenie poczucia samotności, lecz także poprawę zdrowia psychicznego ludzi.

Forum, które odbyło się w Brukseli, jest pierwszym tego rodzaju publicznym europejskim wydarzeniem, które stwarza przestrzeń do dzielenia się opiniami i zwraca uwagę na kwestie związane z miejscem zwierząt w społeczeństwie.

Wydarzenie zgromadziło czołowych ekspertów w dziedzinach: zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, dobrego samopoczucia oraz odżywiania z całej Europy i Rosji. Uczestnicy mieli okazję do podjęcia debaty wokół tak istotnych tematów jak: korzyści z programu Animal Assisted Activities and Therapy, wpływ zwierząt na nasze zdrowie i dobre samopoczucie oraz dlaczego powinniśmy mieć na uwadze trendy wpływające na posiadanie zwierząt.
 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami firmy oraz wzięli udział w serii interaktywnych wystaw: „Razem na rzecz zdrowia”, „Razem dla dzieci i młodzieży” i „Razem w życiu” prezentujących wiedzę ekspercką Puriny w zakresie żywienia zwierząt domowych. Zaprezentowano na nich m.in korzyści płynące z relacji ludzi ze zwierzętami, zademonstrowano, jak bodźce zewnętrzne mogą generować radosne emocje u psów oraz w jaki sposób użycie kamer termowizyjnych pozwala lepiej zrozumieć, co sprawia, że pies doświadcza pozytywnej zmiany nastroju.

Podczas spotkania Nestlé Purina ogłosiła dziesięć inicjatyw zebranych w dokument o nazwie “Zobowiązania Puriny w społeczeństwie”, które są działaniami spółki z jasnymi i mierzalnymi celami na rzecz promowania adopcji zwierząt, ich obecności w miejscu pracy oraz walki z ryzykiem otyłości zwierząt domowych w całej Europie. 

Zobowiązania Puriny w społeczeństwie:

1. Kontynuowanie przywództwa w przemyśle w ramach żywienia i profilaktyki zdrowia zwierząt

2. Przekazywanie informacji na temat produktów i doradztwo na temat pielęgnacji zwierząt

3. Usunąć sztuczne barwniki z produktów

4. Stwarzać szanse zatrudnienia dla osób do 30. roku życia w Nestlé Purina w Europie

5. Pozyskiwać surowce w sposób zrównoważony

6. Poprawiać parametry opakowań w trosce o środowisko naturalne

7. Promowanie adopcji zwierząt poprzez współpracę i partnerstwa

8. Pomagać w zmniejszeniu ryzyka otyłości wśród zwierząt za pośrednictwem wspólnych programów profilaktycznych

9. Promować obecność zwierząt w miejscach pracy

10. Upowszechniać wśród dzieci programy bycia odpowiedzialnym właścicielem zwierząt