Rasy agresywne

Kwestie ras uznanych za agresywne regulują przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Zarówno lista ras, jak i związane z nimi przepisy prawne powinny być znane wszystkim właścicielom, nie tylko ras agresywnych.

Źródło: Shutterstock

Szczegółowe przepisy nt. ras agresywnych w Polsce znalazły się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 687 z 2003 r.). Wymienia ono 11 ras uznanych za agresywne:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski.

Wykaz ten – zgodnie z przepisami – powinien być konsultowany z Polskim Związkiem Kynologicznym. Pomimo takiego obowiązku, wykaz, który znalazł odzwierciedlenie w przepisach, sprzeczny jest ze stanowiskiem Związku Kynologicznego, który w swojej opinii stwierdza, że agresywności nie można wiązać z konkretną rasą, a jej poziom w dużym stopniu uzależniony jest od osoby i postępowania opiekuna zwierzęcia, a tym samym stworzona lista nie jest oparta na obiektywnych kryteriach.

Już samo nazewnictwo jest mylące – jako, że w nomenklaturze kynologicznej nie wszystkie z wymienionych ras są klasyfikowane pod dana nazwą.

Pomimo wątpliwości, posiadanie psa rasy uznanej za agresywną pociąga za sobą dodatkowe obowiązki dla właściciela. Należą do nich:

 • obowiązek uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na prowadzenie hodowli, ale także utrzymywanie psa – zezwolenie wydawane jest na wniosek,
 • zapewnienie psu warunków spełniających wymogi określone przepisami,
 • możliwość utraty zezwolenia w przypadku stwierdzenia, że zwierzę utrzymywane jest w warunkach stanowiących zagrożenie dla ludzi lub zwierząt. 
 • bezwzględny obowiązek prowadzania psa rasy agresywnej w miejscach publicznych w kagańcu.