Grupy krwi u psów

Grupy krwi różnią się pomiędzy gatunkami między innymi ilością i oznaczeniami grup krwi. U psów grup tych jest 8, czyli o 4 więcej niż u ludzi i o 5 więcej niż u kotów. Wiedza o grupach krwi, przydaje się w momencie, gdy psu potrzebna jest transfuzja i liczy się każda minuta. Jaką podstawową wiedzę powinniśmy zatem posiadać?

Źródło: Shutterstock

U psów wyróżniamy 8 grup krwi. Kiedyś nazywano je symbolami literowymi. Obecnie określa się je jako DEA - Dog Erytrocyte Antigen.

Nowa nazwa Stara nazwa Procent populacji
DEA 1.1 A1 40-60%
DEA 1.2 A2 10-20%
DEA 3 B 5-20%
DEA 4 C 85-98%
DEA 5 D 10-25%
DEA 6 F 98-99%
DEA 7 Tr 10-45%
DEA 8 He 40%

Poznanie grup krwi psów oraz zastosowanie wiedzy z zakresu  immunologii klinicznej zaowocowało powstaniem metod i technik niezbędnych podczas transfuzji krwi. Szalenie istotną rzeczą jest wykluczenie niezgodności grup krwi przed transfuzją. Szczególnie wówczas, kiedy transfuzja wykonywana jest powtórnie.