Zęby psa

Zęby u psów, podobnie jak u ludzi, wykształcają się stopniowo. Szczenię rodzi się bez ząbków, które stopniowo wyrastają - najpierw mleczaki, potem stałe. Często zęby dają nam informację o zdrowie i wieku psa.

Źródło: Shutterstock

Szczenięta rodzą się bezzębne. Dopiero około trzeciego, czwartego tygodnia życia psa stopniowo zaczynają wyrzynać się siekacze (cęgi, średniaki, okrajki), a około piątego, szóstego tygodnia zaczynają wyrastać kły. Praktycznie pies, który skończył osiem-dziesięć tygodni ma już wszystkie zęby mleczne wraz z przedtrzonowcami. Sześć siekaczy w szczęce i żuchwie, tj. dwanaście zębów. Po dwa kły w szczęce i żuchwie, czyli cztery zęby. Oraz po sześć przedtrzonowców z szczęce i żuchwie, czyli kolejne dwanaście zębów. W sumie daje to 28 zębów mlecznych.

Już  w trzecim, czwartym miesiącu życia psa można zauważyć pierwsze starte zęby mleczne. Miesiąc później zaczyna się wymiana zębów mlecznych na stałe. Wypadanie mleczaków i wzrost stałych zębów rozpoczyna się od siekaczy. Wymiana kłów i przedtrzonowców przypada na szósty, siódmy miesiąc życia szczenięcia.

Zębów stałych pies ma więcej, bo aż czterdzieści dwa. W żuchwie i szczęce po dwanaście siekaczy, cztery kły, szesnaście przedtrzonowców, w szczęce cztery trzonowce i sześć trzonowców w żuchwie .

Wiek psa oceniać można na podstawie ścierania się karbików i zmianach w wyglądzie rejestrów zębów stałych.

 • 1,5 roku starte karbiki na cęgach żuchwy
 • 2,5 roku starte karbiki na średniakach żuchwy
 • 3,5 roku starte karbiki na cęgach szczęki
 • 4,5 roku starte karbiki na średniakach szczęki
 • 5,5 roku starte karbiki na okrajkach żuchwy
 • 6 lat starte karbiki na okrajkach szczęki
 • 7 lat starta powierzchnia trąca siekaczy, staje się owalne
 • 8 lat początek ścierania się kłów
 • 9 lat siekacze wysuwają się do przodu
 • 10 lat pierwsze ubytki siekaczy (cęg)
 • 11 lat ubytki siekaczy (średniaków)
 • 12 lat ubytki siekaczy (okrajków)

Większe ubytki w uzębieniu sugerują, że pies jest jeszcze bardziej zaawansowany wiekiem.

Na koniec trochę geometrii, która da nam wyobrażenie, jak wygląda psie uzębienie:

Wzór zębowy zębów mlecznych psa (gdybyśmy patrzyli na psa z profilu)

Szczęka 3 : 1 : 3

Żuchwa 3 : 1 : 3 

Razem daje nam to 28 zębów mlecznych.

Wzór zębowy zębów stałych psa.

Szczęka 3 : 1 : 4 : 2

Żuchwa 3 : 1 : 4 : 3

Razem  42 zębów stałych.