Zaburzenia przebiegu porodu u suk

W oczekiwaniu na przysłowiowe „małe puchate kuleczki” hodowca powinien należycie przygotować się do nadejścia terminu porodu. Warto umówić się z zaprzyjaźnionym lekarzem weterynarii, aby przyjechał pomóc odebrać poród lub przynajmniej był w pogotowiu w razie komplikacji.

Źródło: iStockphoto/Thinkstock

Najczęstsze przyczyny tzw. ciężkiego porodu u suk leżą właśnie po stronie matki. Do głównych zagrożeń zaliczyć możemy pierwotną atonię macicy. Podczas atonii macicy nie dochodzi do dostatecznych jej skurczy, następuje brak akcji porodowej we właściwym terminie. Pojawiają się są słabe i nieregularne skurcze, zaś szczenięta rodzą się w długich odstępach czasowych. Warto zaznaczyć, iż przypadłość ta występuje głównie u starszych suk. Inną, jednak bardzo rzadko występującą przypadłością, jest skręt ciężarnej macicy. Część miotu przychodzi na świat, pozostałe giną w uległym skrętowi rogu. Ważną przyczyną zaburzeń przebiegu porodu są dysproporcje płodowo-matczyne. Płody mogą być albo względnie, albo bezwzględnie za duże. Płody są względnie za duże, jeśli rozwijają się prawidłowo i osiągają typową dla danej rasy wielkość, a kanał rodny suki jest za mały. Może się tak zdarzyć podczas krycia zbyt młodej suki, która nie osiągnęła jeszcze http://testit.net.pl/admin/artykuly/dodaj/id/1366dojrzałości hodowlanej. Płody bezwzględnie za duże to takie, które osiągają większe rozmiary niż jest to przyjęte standardowo w danej rasie. Dzieje się tak najczęściej, gdy ciąża jest jednopłodowa, ponieważ wszystkie składniki odżywcze dostaje tylko jeden, szybko rosnący płód. Odrębną grupę przyczyn zaburzenia porodu u suk stanowią przyczyny ze strony płodu. Tutaj przede wszystkim należy zwrócić uwagę na położenie płodów. 60% płodów rodzi się w położeniu prostym główkowym, a 40% prostym pośladkowym. Przy wąskich drogach rodnych i niedostatecznym rozwarciu szyjki macicy, położenie płodu może zmienić się na poprzeczne. W takiej sytuacji często niezbędne jest cesarskie cięcie. Problematyczne może być również ułożenie kończyn płodu lub główki płodu (np.: główka opadnięta na przedpiersie lub na bok) Oczywiście wszelkie wady rozwojowe również stanowią przyczynę ciężkiego porodu. Do najczęstszych wad zaliczamy np.: wodogłowie lub wielokończynowość.

Hodowca powinien wykazywać wielką czujność już od pierwszych zwiastunów porodu. Do objawów zwiastujących ciężki poród zalicza się szereg symptomów. Silne i ciągłe bóle parte trwające koło pół godziny, które to świadczą najczęściej o zaparciu płodu w kanale rodnym. Słabe, nieregularne bóle parte koło dwóch godzin, wskazują na zaburzenia kurczliwości macicy. W przypadku, gdy występuje długa, ponad czterogodzinna przerwa w bólach porodowych po urodzeniu szczenięcia, niezbędne jest sprawdzenie, czy poród się zakończył, czy jednak w macicy znajdują się płody. Ważnym jest, aby obserwować czy wypływ z dróg rodnych nie jest patologiczny (krwawy, brunatny, zielony)

Każdy odpowiedzialny hodowca przed terminem porodu powinien posiadać bezpieczną i dostatecznie dużą tzw. porodówkę, pokrytą higienicznymi podkładami. Ciąża suki powinna być monitorowana, a samo miejsce porodu musi kojarzyć jej się z bezpieczeństwem. Należy obligatoryjnie unikać sytuacji i bodźców stresogennych (hałas, obcy ludzie), ponieważ  również one mogą być przyczyną zaburzeń przebiegu porodu.