Za co dostaniemy czerwoną kartkę?

W obedience jak w każdym, innym sporcie obowiązują pewne reguły. Każdy błąd zawiniony czy nie zostanie odpowiednio odnotowany punkami karnymi. Jednak niektóre pomyłki mogą kosztować nas dyskwalifikację. Zanim weźmiemy udział w zawodach warto dowiedzieć się za jakie błędy przyjdzie nam „zapłacić” gorszą oceną za próbę.

Źródło: Shutterstock

Punkty karne

Punkty karne otrzymamy za porozumiewanie się z psem za pomocą mowy ciała, za którą uważa się ruch ciała (niekoniecznie kroki), skręcanie lub obrót ciała, głowy, ramion jak również dawanie sygnałów nogami. Używanie języka ciała jest karane adekwatnie do jego natężenia oraz sytuacji. Punkty karne „zarobimy” także za wszelkie odchylenia od idealnego wykonania ćwiczenia to jest za: wszystkie dodatkowe komendy, podwójne komendy, posługiwanie się językiem ciała, odchylenia w pozycji podstawowej, odchylenia od równoległego poruszania się itd. Aż 40 punktów karnych otrzymamy gdy nasz pies załatwi się na ringu podczas wykonywania ćwiczeń lub pomiędzy ćwiczeniami.

Niezaliczenie ćwiczenia

Niektóre błędy psa popełnione podczas ćwiczeń jak np. nieprzyjęcie przez psa pozycji startowej na początku ćwiczenia, niechęć lub niezdolność czworonoga do wykonania ćwiczenia, opuszczenie przez psa ringu podczas ćwiczenia, stawianie przez przewodnika kroków podczas wydawania komend (nie dotyczy chodzenia przy nodze i aportowania) jak również dotknięcie psa przez przewodnika skutkuje niezaliczeniem ćwiczenia.

Pożegnanie z zawodami

Według Regulaminu obedience w klasie 0 przewodnika i psa na ringu obowiązują ścisłe zasady. Między innymi przewodnik nie może posługiwać się w trakcie ćwiczeń jedzeniem i zabawkami psa by motywować go do wykonywania poleceń. Wyjątkiem od tego są ćwiczenia z aportowania, w którym pies może aportować własną piłkę czy zabawkę, która jednak nie może być wypełniona jedzeniem. Za niedostosowanie się do tego polecania przewodnik zostanie zdyskwalifikowany. Dyskwalifikacja grozi także za dotykanie lub karanie psa podczas ćwiczeń, zbyt pobudliwe zachowanie czworonoga czy bezustanne szczekanie i skomlenie. Również w przypadku gdy pies opuści ring, znajdzie się poza kontrolą przewodnika i nie wróci do niego po dwukrotnym przywołaniu następuje dyskwalifikacja.

Jak wynika z regulaminu w obedience trzeba bardzo się pilnować, by samemu nie popełnić błędu czy nie stracić cennych punktów. Dla początkujących zawodników nie jest to takie łatwe. Najlepiej podczas treningów obedience zachowywać się i poruszać w taki sposób, w jaki będziemy zachowywać się na zawodach. Nagła zmiana naszego zachowania na próbie obi z pewnością zdezorientuje psa, a przez to możemy stracić cenne punkty czy zostać zdyskwalifikowani.