W zerówce

Obedience, jak większość psich sportów, opiera się na zestawie jasnych reguł.  W tym artykule przedstawiamy ogólne zasady wykonywania i oceny ćwiczeń według regulaminu w klasie „0”. Warto je poznać, zanim przystąpimy do egzaminów lub szkoleń.

Źródło: Fot. Paweł Kijak, www.gorymoje.com

Obediene klasa 0 przeznaczona jest dla osób początkujących. Liczba startów w tej klasie jest nieograniczona. Aby przejść do klasy wyżej wystarczy zdobycie jednej oceny doskonałej tzn. że na próbie trzeba zdobyć co najmniej 80 punktów. Pies, który wystartuje w klasie 1 nie może ponownie startować w klasie 0. Warto rozważyć przejście do następnej klasy. Udział w kilku zawodach dla początkujących pozwala na oswojenie się nam i naszemu psu z emocjami i organizacją zawodów w ogóle. 

W klasie dla początkujących za 80-100 punktów możemy otrzymać ocenę doskonałą. Od 70 i poniżej 80 punktów dostaniemy ocenę bardzo dobrą, od 60 do 70 punktów przyznaje się ocenę dobrą, a od 50 i poniżej 60 punktów przysługuje ocena dostateczna.

W klasie 0 wykonać musimy 8 ćwiczeń, dla każdego ćwiczenia ustalony jest cel, przebieg i współczynnik.

Numer ćwiczenia Ćwiczenie Współczynnik
1 Stosunek do otoczenia – socjalizacja 1
2 Waruj/Siad przez 1 minutę 1
3 Chodzenie przy nodze na smyczy 1
4 Chodzenie przy nodze bez smyczy 2
5 Przywołanie 1
6 Aport 2
7 Skok przez przeszkodę 1
8 Zmiana pozycji 1
Suma 10

Wykonanie ćwiczeń w Obedience jest oceniane w następujący sposób:

0 – 5 - 5½ - 6 - 6½ - 7 - 7½ - 8 - 8½ - 9 - 9½ - 10

Dyskwalifikacja pociąga za sobą przerwanie występu i utratę wszystkich zdobytych punktów. Pies nie może kontynuować wykonywania pozostałych ćwiczeń na danych zawodach. Nie zaliczenie ćwiczenia pociąga za sobą utratę punktów za to ćwiczenie, ale pies może kontynuować wykonywanie pozostałych ćwiczeń.

Ćwiczenia w klasie 0

Ćwiczenie 1 - Stosunek do otoczenia - socjalizacja
Przewodnik podchodzi do sędziego prowadząc psa na smyczy, zatrzymuje się w pozycji podstawowej (pies siedzi przy lewej nodze przewodnika) i przedstawia się podając imię, nazwisko, nazwę psa oraz Oddział (miasto), który reprezentuje. W tym czasie sędzia może lekko pogłaskać psa, obejść go w koło, nie wykonując przy tym prowokujących ruchów. Te ćwiczenie nie ma na celu zdenerwowania lub zaniepokojenia psa, a jedynie ma pozwolić na sprawdzenie poziomu jego socjalności stosunku do otoczenia oraz zbadać jego pewność siebie. Pies, wykazujący niepokój, brak pewności siebie czy lękliwość zostaje nisko oceniany. Pies, który zachowuje się agresywnie zostaje zdyskwalifikowany.

Ćwiczenie 2 - Waruj/Siad przez 1 minutę

Źródło: fot. Katarzyna Piotrowska
Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we wskazanym miejscu i następnie, na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji „waruj” lub „siad” i odchodzi bez oglądania się do miejsca wskazanego przez komisarza, odległego od psa o 10 kroków i staje tyłem do niego. Na polecenie sędziego, po upływie 1 minuty, przewodnik powraca do psa.

Ćwiczenie 3 - Chodzenie przy nodze na smyczy
Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową we wskazanym miejscu i następnie pokonują wyznaczoną trasę normalnym tempem. Trasa musi zawierać dwa zakręty w lewo, dwa zakręty w prawo, 2 zwroty w tył (rodzaj zwrotu wybiera przewodnik) oraz jedno zatrzymanie (mniej więcej w połowie trasy - „zetki”), z przyjęciem postawy wyjściowej. Zwroty w tył należy wykonywać po minięciu oznaczenia końca trasy (pachołka). Smycz musi mieć długość co najmniej 1 m i powinna być trzymana wyłącznie w lewej ręce. Pies powinien chętnie i radośnie iść przy lewej nodze przewodnika, z łopatką na wysokości jego kolana, uważnie reagując na ruch przewodnika. Przewodnik powinien patrzeć przed siebie i poruszać się w sposób naturalny, swobodnie, lecz nie przesadnie poruszając rękami. Komendy można wydawać przy ruszaniu z miejsca oraz przy każdej zmianie kierunku. Po zatrzymaniu się, pies powinien natychmiast, bez komendy, usiąść przy nodze przewodnika.

Ćwiczenie 4 - Chodzenie przy nodze bez smyczy
Wykonanie tego ćwiczenia jest analogiczne do wykonania ćwiczenia 3, z tym wyjątkiem, że w tym ćwiczeniu pies porusza się bez smyczy.

Ćwiczenie 5 - Przywołanie
Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową w miejscu rozpoczęcia ćwiczenia. Następnie przewodnik odprowadza psa do wskazanego miejsca w odległości ok. 25 kroków, wykonuje w tył zwrot i zatrzymuje się. Następnie na polecenie komisarza przewodnik pozostawia psa w pozycji „waruj” i powraca do miejsca startu. Na polecenie komisarza przewodnik przywołuje psa. Pies powinien przybiec jak najszybciej (minimum kłusem), jak najkrótszą drogą i usiąść przy nodze, względnie przed przewodnikiem, i na następną komendę usiąść przy nodze. Przy dojściu do nogi dozwolone jest obejście psa za przewodnikiem, jak i znalezienie się przy nodze bezpośrednio przez obrócenie się psa obok przewodnika. Ćwiczenie kończy się przyjęciem pozycji podstawowej.

Ćwiczenie 6 - Aport
Przewodnik wyrzuca przed siebie własny przedmiot na odległość ok. 10 kroków. Nie może być to jedzenie ani zabawki, do których jedzenie się wkłada. Przed rzuceniem przedmiotu przewodnik może psa rozbawić. Przewodnik wysyła psa po przedmiot komendą aport. Pies powinien szybko, najkrótszą drogą pobiec po przedmiot, podnieść go i na następną komendę „do mnie” lub noga” najkrótszą drogą, szybko go przynieść. Komenda do powrotu może być wydana dopiero po podjęciu przez psa przedmiotu. Dopuszczalne jest dopingowanie psa do przyniesienia przedmiotu. Po powrocie z aportem pies może:

  1. usiąść bezpośrednio przed przewodnikiem, na komendę daj oddać aport, następnie na komendę noga usiąść przy nodze przewodnika lub
  2. usiąść bezpośrednio przy nodze przewodnika i na komendę daj oddać aport.

Po odebraniu przedmiotu przewodnik powinien trzymać przedmiot w prawej ręce opuszczonej w dół.

Źródło: foto: Dorplant Team (www.dorplant.pl).
 Ćwiczenie 7 - Skok przez przeszkodę
Przewodnik z psem przyjmują pozycję podstawową w dowolnej odległości od przeszkody po stronie wskazanej przez komisarza. Na polecenie komisarza przewodnik wysyła psa tam i z powrotem przez przeszkodę, bez konieczności zatrzymania psa po skoku. Dozwolony jest gest ręką w kierunku przeszkody, a nawet jej dotknięcie. Pies powinien jak najszybciej w obie strony przeskoczyć przez przeszkodę i wrócić do nogi przewodnika. 

Ćwiczenie 8 - Zmiana pozycji
Przewodnik przyjmuje pozycję podstawową w miejscu wskazanym przez komisarza i na jego polecenie wydaje komendy „waruj” i „siad”. Przewodnik może stać obok psa lub przed nim w odległości do 2 -3 kroków.

Każde ćwiczenie opisane jest w regulaminie przygotowanym przez Główną Komisję Szkolenia Psów ZKwP pt. „Ogólne zasady udziału w zawodach oraz egzaminach obedience w klasie 0”. Regulamin ten opisuje ćwiczenia, zasady oceniania, zawiera także wskazówki dla sędziego. Warto się z nim zapoznać już przed przystąpieniem do treningu obedience, a już koniecznie przed egzaminami i zawodami. Pozwoli to na uniknięcie wielu błędów i nieporozumień wynikających z oceny sędziego.