Ubezpieczenie zwierzaków

Podobnie jak jadąc samochodem odpowiadamy za skutki wypadku, tak i sprawowanie opieki nad psem wiąże się z odpowiedzialnością prawną. Ewentualne szkody wyrządzone przez pupila uderzają w finanse właściciela, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu.

Źródło: Shutterstock

Właściciele zwierzaków ponoszą za nie odpowiedzialność. Wiąże się to także z odpowiedzialnością za ich wychowanie, zdrowie i bezpieczeństwo, ale także za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta – czy to w wyniku własnego popędu zwierzęcia, czy też spowodowane nienależytym sprawowaniem opieki.  Dlatego też warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia, które uchroni nas od przykrych konsekwencji zachowania zwierzaka. Ubezpieczenie obejmować może zarówno zadośćuczynienie za szkody niematerialne (uszczerbek na zdrowiu innych osób czy zwierząt), jak też konieczność  wypłaty odszkodowań  w wyniku poniesionych szkód materialnych.

Na rynku oferowane są dwa rodzaje ubezpieczeń, którymi objęte mogą zostać zwierzęta:

  1. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właścicieli za szkody wyrządzone przez zwierzęta (OC),
  2. Ubezpieczenia zwierząt w zakresie kosztów leczenia (KL)

Wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym rozszerzone o odpowiedzialność za zdarzenia związane z posiadaniem zwierząt domowych – w tym szkody wyrządzone przez zwierzęta, koszty odszkodowań, ochrony prawnej itp. (np. PZU - OC osób fizycznych w życiu prywatnym , Allianz – OC w życiu prywatnym, HESTIA - Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, Warta – OC w życiu prywatnym). Wykupienie ubezpieczenia przez osoby posiadające psa rasy zaliczanej do agresywnych jest obowiązkowe (dotyczy to zarówno właściciela jednego psa, jak i prowadzącego hodowlę). Możliwe jest też wykupienie ubezpieczenia zapewniającego zwrot kosztów leczenia zwierzaka. Ofertę taką posiada kilka towarzystw ubezpieczeniowych.

Objęcie zwierzaka ochroną ubezpieczeniową może być przez ubezpieczyciela uzależnione od uzyskania potwierdzenia od lekarza weterynarii prawdziwości danych podawanych we wniosku. Wiąże się to z ograniczeniem odpowiedzialności ubezpieczycieli i tym samym odmowy pokrycia  kosztów związanych ze schorzeniami, które istniały w okresie przed objęciem ochroną czy schorzeń powstałych na skutek rażącego zaniedbania opieki nad zwierzakiem czy wyrządzonych umyślnie.  

Możliwość ubezpieczenia może być również uzależniona od wieku zwierzaka (zazwyczaj od 6 miesięcy do 10-14 lat). Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia pojazdów (AC) wielu ubezpieczycieli współpracuje bezpośrednio z lecznicami weterynaryjnymi, co umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów leczenia bez zbędnych formalności. Niektórzy ubezpieczyciele uzależniają objęcie zwierzaka ochroną od wcześniejszego elektronicznego oznakowania zwierzaka oraz zarejestrowania go w Polskim Towarzystwie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.

Często również ubezpieczyciele odmawiają objęcia ochroną niektórych ras psów, np. Uniqua (psy ras uznanych za agresywne) czy Hestia (szkody wyrządzone przez psy o widocznych cechach następujących ras: owczarek kaukaski, buldog angielski, doberman, rottweiler, niemiecki terier myśliwski, sealyham terier, karelski pies niedźwiedzi, płochacz niemiecki, chow-chow, chart rosyjski długowłosy-borzoj, chart afgański- sloughi, chart perski-saluki).

Zazwyczaj ubezpieczenia zawierane są na okres 12 miesięcy. Po tym okresie, istnieje możliwość, a tam gdzie jest to konieczne, obowiązek ich przedłużenia. Przed zawarciem umowy, należy również szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami danego rodzaju ubezpieczenia, z uwagi na możliwe liczne wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj nie są objęte ubezpieczeniem szkody wyrządzone umyślnie (zarówno te objęte ubezpieczeniem OC, jak i kosztów leczenia). 

 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń związanych ze zwierzętami znajdziesz na stronach ubezpieczycieli.