Składniki mineralne w żywieniu psa

Bez odpowiedniej ich ilości źle funkcjonuje nie tylko układ kostny organizmu. Brak prawidłowego bilansu składników mineralnych w diecie skutkuje zaburzeniami we wszystkich układach organizmu. Równowaga tych składników w diecie jest jednym z warunków utrzymania zdrowia pupila. 

Źródło: iStockphoto/Thinkstock

Wśród związków, bez których nie jest możliwe utrzymanie prawidłowego zdrowia zwierząt są także składniki mineralne a coraz większa ilość badań wskazuje na konieczność uwzględniania w diecie produktów spożywczych będących źródłem zarówno makro- jak i ultraelementów. Ogólna pula wszystkich składników mineralnych stanowi 2,3-6,4 % masy ciała dorosłego osobnika i jest zależna przede wszystkim od masy ciała psa – psy ras dużych i gigantycznych mają większy udział związków mineralnych w swoim organizmie.

Podstawowe funkcje, jakie pełnią składniki mineralne:

  1. stanowią materiał budulcowy kości, zębów, skóry, włosów (wapń, fosfor, magnez, siarka, fluor)
  2. wchodzą w skład związków o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania organizmu, np. hemoglobiny, mioglobiny (żelazo), tyroksyny (jod), witaminy B12 (kobalt), związków wysokoenergetycznych (potas), enzymów, stanowiąc ich inegralną część lub pełniąc funkcję aktywatora (cynk, mangan)
  3. utrzymują trójwymiarową strukturę cząsteczek ważnych biologicznie związków, np. podwójnej spirali DNA (magnez, cynk)
  4. odgrywają podstawą rolę w gospodarce wodno-elektrolitowej (sód, potas, chlor), utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i pobudliwości nerwowo-mięśniowej.

Podział związków mineralnych opiera się przede wszystkich na ich zawartości w organizmie oraz wielkości zapotrzebowania. Zgodnie z tymi zasadami makroelementy to te, których zawartość w organizmie jest większa niż 0,01% a zapotrzebowanie dzienne przekracza 100mg/osobnika (wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor i siarka), mikroelementy – w organizmie stanowią  mniej niż 0,01% a zapotrzebowanie jest mniejsze niż 100mg (żelazo, cynk, miedź, mangan, fluor, jod, selen, chrom) oraz takie składniki jak kobalt, molibden, nikiel, wanad – uznawane jako ultraelementy. Wszystkie makroelementy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu natomiast nie wszystkie mikroelementy – zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – są niezbędne. 
W żywieniu psów poważnym problemem pozostaje wybór źródła składników mineralnych. Teoretycznie żywiąc psa karmą bytową dostarczamy mu wszystkich niezbędnych składników mineralnych ale jeżeli stosujemy inny model żywienia musimy szczególną uwagę zwrócić na zapewnienie mu odpowiednich ilości oraz w odpowiednich proporcjach wszystkich składników mineralnych. Nieumiejętne postępowanie może mieć negatywne skutki.