Rola białka w żywieniu młodych psów

Jako główni żywiciele naszych psów, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest podstawowa rola białka w żywieniu naszych pupili. Pierwszym bardzo ważnym pytaniem jest dlaczego powinno się ono znaleźć w ich diecie, a następnie jaki skład powinno mieć, żeby było jak najlepiej przyswajalne. O co powinniśmy zadbać w żywieniu naszego pupila?Źródło: Shutterstock

W powszechnej świadomości hodowców jak i właścicieli szczeniąt istnieje przekonanie, że składnikiem niezbędnym, którego ilość musi być bezwzględnie zapewniona jest białko. Traktowane jest ono jako niezbędny czynniki wzrostu rozwijającego się organizmu. Przekonanie z jednej strony prawidłowe, ale pamiętać należy że oprócz białka dieta musi jeszcze dostarczać szereg innych składników odżywczych.

Podstawowa rola białka polega na zapewnieniu wzrostu dla nowopowstających komórek organizmu tworzących poszczególne tkanki. Białka w tej fazie wzrostu nie powinny być wykorzystywane przez organizm jako źródło energii – jeżeli tak się dzieje powstają mi.in ciała ketonowe i aldehydy, które negatywnie wpływają na funkcję wątroby i śledziony. Równie ważne jak ilość białka jest jakość białka rozumiana przede wszystkim jako zawartość w jego składzie wszystkich niezbędnych aminokwasów, których organizm rosnącego psa nie jest w stanie sam zsyntetyzować. Trzeba jednak wiedzieć, że zbyt duża ilość białka w stosunku do innych składników odżywczych jest przyczyną zatrucia metabolicznego organizmu i doprowadza do zahamowania wzrostu.

Na podstawie badań bilansowych zauważono, że dieta psów rosnących musi zawierać zwiększone ilości wybranych aminokwasów np. argininy, tryptofanu i metioniny. Powszechna opinia wskazuje wysokogatunkowe mięso jako idealne źródło białka – jest to opinia częściowo prawidłowa. Nawet polędwica wołowa czy pierś drobiowa nie dostarczają wszystkich niezbędnych aminokwasów. Dopiero połączenie różnych składników spożywczych będących źródłami poszczególnych aminokwasów daje nam pewność, że dieta zawierać będzie prawidłowo zestawione ze sobą zarówno ilościowo jak i jakościowo białko. Dlatego też białko w diecie rosnącego psa powinno pochodzić z kilku dobrze zestawionych ze sobą źródeł, których wysoka strawność gwarantuje ich dobrą przyswajalność. Surowce te nie powinny być poddawane drastycznej obróbce termicznej (np. pieczenie) a jedynie takiej, która nie wpływa w znaczący sposób na wchłanianie białek.

Białko, oprócz zapewnienia prawidłowych podziałów komórkowych, zapewnia prawidłowe funkcje enzymów, jest czynnikiem warunkujących transport hormonów oraz utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi i objętości płynów zewnątrzkomórkowych.

O stopniu odżywienia rosnącego organizmu świadczy stężenie albumin we krwi – składników białkowych krwi, które są czynnikiem transportującym dla wszystkich ważnych metabolicznie związków takich jak: hormony, witaminy, składniki lipidowe czy inne związki biologicznie czynne, których źródłem jest dieta.Ważnym czynnikiem, który związany jest z białkiem w diecie zwierząt rosnących jest odpowiednia ilość składników energetycznych, które warunkują prawidłowy przebieg procesów anabolicznych białek.