Psy Towarzyszące - na co dzień i na sportowo

Szkolenie psa w zakresie posłuszeństwa ogólnego to obowiązek każdego właściciela. Świetnym sprawdzianem wyszkolenia psa jest egzamin PT. Właściciele psów towarzyszących mają również okazję to rywalizacji sportowej na zawodach.

Źródło: Shutterstock

Szkolenie Psów Towarzyszących jest przeznaczone dla wszystkich ras i każdego właściciela psa, który pragnie mieć pupila dobrze wyszkolonego w zakresie posłuszeństwa lub chce wystawiać swojego czworonoga w klasie użytkowej i jest do tego „zmuszony” przez przepisy hodowlane. Aczkolwiek dla tych, którzy złapią sportowego bakcyla jest możliwość „sprawdzenia” siebie i swojego psa na zawodach organizowanych pod skrzydłami Związku Kynologicznego w Polsce. ZKwP od początków swego istnienia sprawował i wciąż sprawuje pieczę nie tylko nad hodowlą i wystawami psów rasowych, ale również nad amatorskim szkoleniem psów i niektórymi sportami kynologicznymi.

Mniej więcej pod koniec lat pięćdziesiątych ZKwP podjął inicjatywę opracowania regulaminu amatorskiego szkolenia psów wszystkich ras przez oddziały w terenie. Na inicjatywę szkolenia psów odpowiedział wówczas Oddział Krakowski, który opracował projekt regulaminu szkolenia „Psa Towarzysza”. Projekt ten przewidywał egzaminy dla psów oraz wprowadzenie „Ringu posłuszeństwa”. Szkolenie psów zaczęło cieszyć się uznaniem członków Związku, wobec czego powołano Główną Komisję Szkolenia Psów przy Zarządzie Głównym, która zajęła się organizacją szkolenia psów. Od tamtej pory rokrocznie Związek organizował przez swoje oddziały mistrzostwa psów obrończych i towarzyszących. Na przestrzeni 1964 a 1969 roku ZKwP zatwierdził przepisy dotyczące m.in. prób pracy, pokazów i konkursów, licencjonowania i ringów posłuszeństwa. Stąd wywodzą się obecne egzaminy i zawody psów towarzyszących (w skrócie PT), które od 2010 roku zostały ujednolicone i podzielone na trzy stopnie: PT 1, PT 2 i PT 3.

Uczestnictwo w zawodach wielu właścicielom i psom sprawia wielką przyjemność, a umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia przyjadą się na co dzień. Źródło: Shutterstock

Stopnie, egzaminy i zawody Psów Towarzyszących

Stopień pierwszy, czyli PT 1 przeznaczony jest dla psów początkujących. Na tym poziomie nie  rozgrywa się zawodów, a przeprowadza wyłącznie egzaminy. PT 2 i PT 3 są stopniami zaawansowanymi, w których organizuje się egzaminy i rozgrywa zawody, w tym o puchar polski (Mistrzostwa Polski Psów Towarzyszących, które rozgrywane są według przepisów PT 3 stopnia).

Egzaminy i zawody Psów Towarzyszących mają na celu ocenę stopnia wyszkolenia psa i jego zdolności do współpracy z człowiekiem w zakresie posłuszeństwa. Dają przy tym możliwość sportowej rywalizacji.

 Co się ocenia w PT?

W każdym stopniu PT ocenia się kilka ćwiczeń sprawdzających posłuszeństwo psa, takich jak: chodzenie przy nodze na smyczy, bez smyczy, aportowanie, wykonywanie komend „siad”, „stój”, „waruj”, pozostawanie w miejscu czy pokonywanie przeszkód. Za wykonanie każdego ćwiczenia sędzia przyznaje odpowiednią ilość punktów, a maksymalnie za cały egzamin można zdobyć 200 punktów. Punkty te przelicza się procentowo na oceny: doskonałą, bardzo dobrą, dobrą, dostateczną lub niedostateczną. Oceny wpisuje się do dokumentacji i książeczek startowych. Ocena przyznana przez sędziego jest ostateczna i nieodwołalna. W trakcie egzaminów czy zawodów psy mogą zostać zdyskwalifikowane za rażące błędy lub niewłaściwe zachowanie przewodnika.

Dla kogo jest PT?

Każdy pies i każdy właściciel psa powinien szkolić swojego czworonoga w zakresie posłuszeństwa ogólnego. Wszystkie psy, te z rodowodami jak i nierasowe, będące własnością członków Związku mogą brać udział w egzaminach i zawodach Psów Towarzyszących tak samo jak i w innych dyscyplinach sportów kynologicznych organizowanych przez ZKwP.

 

ŹRÓDŁA: Psy rasowe w Polsce, Warszawa, 1986;
Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3  stopnia.