Psy ras uznanych za agresywne- prawo, a codzienność

Liczne przypadki pogryzień ludzi przez psy oraz sytuacje, kiedy psy reagowały agresją w stosunku do człowieka starano się rozwiązać, wprowadzając odrębne przepisy dotyczące „ras agresywnych”. Powstała lista obejmująca 11 ras psów uznawanych za agresywne, która od początku wywołała ożywioną dyskusję wśród kynologów, hodowców i posiadaczy psów. 

Czworonóg  mądrego i zrównoważonego człowieka będzie mądrym, zrównoważonym psem, niezależnie od rasy do jakiej należy. Czworonóg mądrego i zrównoważonego człowieka będzie mądrym, zrównoważonym psem, niezależnie od rasy do jakiej należy. Źródło: istock

Według statystyk to mieszańce najczęściej atakują ludzi (w Polsce jest ich najwięcej), ale osobniki agresywne zdarzają się w każdej rasie. Za niewłaściwe, groźne zachowanie psa nie odpowiadają głównie geny, a opiekun zwierzęcia. To on ma bezpośredni wpływ na to, jaki będzie jego podopieczny. Właściwie prowadzony, dobrze traktowany owczarek kaukaski będzie miłym towarzyszem ludzkiej rodziny, a bity, straszony, źle traktowany jamnik może stać się niebezpiecznym psem. Przyczyną agresji aż w 80% jest niewłaściwy sposób wychowywania i utrzymywania zwierzęcia.

Jeśli chcemy wejść w posiadanie lub rozpocząć hodowlę psa będącego przedstawicielem jednej z jedenastu ras, które znalazły się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.), musimy załatwić niezbędne formalności, mianowicie uzyskać zezwolenie na posiadanie takiego czworonoga od właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby je otrzymać należy:

  1. Wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na powyższy cel, w którym zawieramy informację o rasie, ilości zwierząt, jaką chcemy utrzymywać, sposobie oznakowania psów. Musimy podać również skąd ma pochodzić pies, gdzie i w jakich warunkach będzie przebywał.
  2. Do wniosku dołączyć kopię rodowodu lub metryki psa, a także opłatę skarbową.
  3. Dokumenty złożyć do Wydziału Obsługi Mieszkańców miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa
  4. Poczekać na odpowiedź: w skomplikowanych sprawach do 2 miesięcy

Jeśli organ wydający zezwolenie uzna, że pies będzie utrzymywany w niewłaściwych sposób, zagrażający ludziom i innym zwierzętom, wyda decyzję odmowną, od której można się odwołać. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymujemy decyzję i oficjalnie możemy utrzymywać psa rasy uznawanej za agresywną. Jeśli ktoś nie posiada pozwolenia, a mimo to utrzymuje psa rasy agresywnej, może zostać ukarany mandatem.

Psy nierasowe i mieszańce w „typie rasy” uznawanej za groźną mogą być utrzymywane bez zezwolenia. Wiele popularnych w Polsce psów w typie terierów typu bull jest zatem utrzymywanych bez żadnej zgody, często niestety przez ludzi niemających ani kompetencji ani warunków do posiadania zwierzęcia. Psy takie cieszą się złą sławą, co niestety dla nich samych często kończy się tragicznie. Aby przekonać się, jak straszny bywa ich los i w jak nieodpowiedzialne ręce się dostają, wystarczy przejść się do lokalnego schroniska, które ma na pewno wśród „lokatorów” kilka, a nawet kilkanaście takich osobników.

Negatywne reakcje na obowiązującą listę wywołał fakt, że psy molosowate (i nie tylko, także te z listy) mają podobny potencjał morfologiczny jak psy spoza listy. Żadna rasa psa nie jest bowiem genetycznie agresywna czy spokojna. Ta prawidłowość dotyczy również mieszańców. Oznacza to więc, że omawiane przepisy nie rozwiązują problemu pogryzień ludzi.

Obowiązki posiadacza psa rasy uznanej za agresywną, poza opisanymi wyżej formalnościami, niewiele się różnią od obowiązków posiadaczy psów spoza listy. Pies musi mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, musi pozostawać pod kontrolą właściciela, jeśli puszczamy go luzem, powinien być oznakowany tak, aby na tej podstawie móc zidentyfikować jego opiekuna. Nie może być wykorzystywany do walk zwierząt (prawnie są zakazane i uznawane za znęcanie się nad zwierzętami). W miejscach publicznych powinien być wyprowadzany na smyczy i w kagańcu, jeśli podróżujemy wraz z psem transportem publicznym, również powinniśmy w taki sposób zabezpieczyć zwierzę (w zależności od przepisów lokalnych). O bardziej szczegółowych obowiązkach właścicieli zwierząt mogą również mówić właściwe przepisy lokalne.

Co jeszcze można zrobić

Kierując się argumentem, że za agresję psa zawsze odpowiedzialny jest jego opiekun, aby pogryzień było mniej, może należałoby weryfikować, w jakich warunkach psy „agresywne” przychodzą na świat i spędzają pierwsze dni życia. Może od człowieka, który deklaruje chęć posiadania takiego zwierzęcia należałoby wymagać, że odbędzie z psem podstawowe szkolenie z posłuszeństwa, może należałoby tj. np. we Francji uniemożliwić osobom skazanym za przestępstwa posiadanie takiego psa, a chętni powinni przechodzić testy psychologiczne. Może opiekun psa, który ugryzł człowieka, powinien poszkodowanemu wypłacać pokaźne odszkodowanie, co skłoniłoby ludzi do większej czujności i pilnowania swego pupila. Pamiętajmy, że KAŻDY pies, który znajdzie się w rękach niezrównoważonego człowieka, może być bardzo niebezpieczny.

 

Mało popularne rasy

Rasy uznane za agresywne, to: amerykański pit bull terrier; pies z Majorki (Perro de presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski pies stróżujący, owczarek kaukaski. Warto zwrócić uwagę, że na liście są rasy występujące w Polsce w bardzo małej liczbie np. akbash i moskiewski pies stróżujący (rasa nieuznana przez FCI). Za popularne uznać można jedynie owczarki kaukaskie i rottweilery. Również to sprawia, że problem pogryzień ludzi przez psy po dziś dzień nie jest rozwiązany.

 

Bibliografia:

  1. Allnot-Perronin, Arpaillange C.: Encyklopedia PIES, Wydawnictwo DELTA, Warszawa, str. 170-171
  2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykaz_ras_ps%C3%B3w_agresywnych
  3. http://www.eu-go.gov.pl/pl/opisy-procedur/procedura/1199/