Psi pesymiści

Psy są zazwyczaj postrzegane jako radosne i pogodne zwierzęta, więc można sądzić, że mają optymistyczne spojrzenie na życie. Jednakże badania dowodzą, że niektóre psy mogą mieć bardziej pesymistyczne nastawienie niż inne.

Źródło: www.k9action.eu

Naukowcy z Uniwersytetu w Sydney twierdzą, że czasami psy wykazują pesymistyczne skłonności, jeżeli chodzi o zdobywanie nagród od właściciela. W eksperymencie przeprowadzonym przez badaczy psy zostały nauczone kojarzenia dwóch dźwięków o różnych wysokościach, z których każdy oznacza otrzymanie innej nagrody – miski mleka lub miski wody. Podczas eksperymentu odtwarzano zwierzakom dźwięki, które oznaczały, czy pies będzie preferował otrzymanie mleka lub wody. Okazuje się, że psi pesymiści w ogóle nie reagują na dźwięk nagrody z mlekiem, co może sugerować, iż zwierzęta nawet nie śmią myśleć o dostaniu tej nagrody. Można tak sądzić, ponieważ pomimo usłyszenia sygnału, psy nie pokazywały oznak zadowolenia i mogły założyć, że dostaną w nagrodę miskę wody.

„Te badania są przełomowe, gdyż dzięki nim można zmierzyć obiektywnie i nieinwazyjnie pozytywne i negatywne nastawienie psów do świata” - twierdzą naukowcy.

Ponadto eksperyment pozwala spojrzeć z innej perspektywy na nastawienie psa do świata i na zmiany tegoż nastawienia. Zbadanie z największą możliwą dokładnością, czy pies jest optymistą czy pesymistą, jest szczególnie pomocne w kontekście pracy z psami i ma duże wpływ na ogólne dobro tych zwierząt. 

Może być użyteczne dla trenerów psów pracujących, dzięki czemu będą oni mogli dobierać poszczególne psy do odpowiednich ról i prac. Na przykład pies-pesymista, który w charakterze ma unikanie niebezpieczeństw, będzie lepszy jako pies przewodnik, podczas gdy optymistyczny zwierzak lepiej sprawdzi się w wykrywaniu narkotyków lub materiałów wybuchowych.

Naukowcy pocieszają jednak, że wśród badanych psów więcej było optymistów, ale jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków dotyczących wszystkich psów.