Przyczyny nowotworów u czworonogów

Podobnie jak w przypadku ludzi, także u czworonogów nowotwory są bardzo poważnym zagrożeniem i jedną z przyczyn przedwczesnej śmierci. Dlatego warto regularnie badać zwierzaka, którym się opiekujemy oraz być świadomym sytuacji, w których ryzyko zachorowania na nowotwór znacznie wzrasta.

Czworonogi podobnie jak ludzie często chorują na nowotwory Czworonogi podobnie jak ludzie często chorują na nowotwory Źródło: Shutterstock

Dużą rolę w rozwoju nowotworów u zwierząt odgrywają czynniki genetyczne. Predyspozycje do zachorowania na pewne typy nowotworów wynikają z dziedziczenia niekorzystnych mutacji genów, a także współistnienia innych chorób. Przykładowo, mruczki zarażone wirusami kociej białaczki (FeLV) lub wirusem zespołu nabytego braku odporności (FIV) są sześćdziesiąt razy bardziej narażone na rozwój zagrażającego ich życiu nowotworu niż pozostałe koty. Ponadto, jeśli mruczek został zarażony zarówno wirusem FIV, jak i FeLV, to ryzyko wystąpienia nowotworu wzrasta osiemdziesięciokrotnie. Z badań przeprowadzonych w latach 1960-1980 wynika, że w tym okresie wirus FeLV był główną przyczyną zachorowań na nowotwory krwi u kotów. Na domiar złego choroba najczęściej atakowała stosunkowo młode mruczki w wieku od czterech do sześciu lat. Na szczęście dzięki rozwojowi zaawansowanych technik diagnostycznych oraz wynalezieniu szczepionek na FeLV począwszy od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku liczba kotów cierpiących na białaczkę znacznie zmalała.

Niestety, nowotwory są nadal poważnym problemem dla wielu czworonogów. Naukowcy na całym świecie prowadzą badania mające na celu ustalenie przyczyn powstawania guzów u psów i kotów. Wielu specjalistów przypuszcza, że zwierzęta mogą być szczególnie wrażliwe na pewne substancje zawarte w niektórych rodzajach pożywienia, kosmetykach, a nawet niewystarczająco czystej wodzie. Istnieją także hipotezy zakładające, że nowotwory u zwierząt są skutkiem ubocznym stosowania niektórych szczepionek. Niemniej, nie zostały one dotychczas potwierdzone naukowo. Z kolei duża część naukowców twierdzi, że za zachorowania na nowotwory odpowiadają czynniki środowiskowe, takie jak na przykład stosowanie pestycydów w celu ochrony roślin uprawnych. Ponadto, wpływ na procesy rakotwórcze ma także dym z fajek, cygar i papierosów. Wiadomo także, że czworonogi żyjące na terenach silnie zurbanizowanych zapadają częściej na chłoniaki niż psy i koty mieszkające na wsi.

Istotną rolę w zapobieganiu nowotworom u zwierząt domowych ma ich sterylizacja. W przypadku kotek i suczek przeprowadzona we wczesnym okresie życia znacznie obniża prawdopodobieństwo powstania guzów sutków. Z drugiej strony, kastracja u psów może zwiększać ryzyko zachorowania na raka prostaty oraz na nowotwory tkanki kostnej tak zwane kostniakomięsaki oraz guzy pęcherza moczowego bez względu na płeć czworonoga. Ponadto, wykonywanie zastrzyków u kotów może wpływać na występowanie niebezpiecznych mięsaków. Obecnie na całym świecie coraz więcej weterynarzy decyduje się na specjalizację z onkologii, gdyż nowotwory są bardzo poważnym i stosunkowo częstym problemem u wielu czworonogów. Niestety, nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co dokładnie wpływa na ich powstawanie. Zazwyczaj naukowcy twierdzą, że powoduje je kombinacja wielu czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, niewłaściwe środowisko oraz występowanie niektórych zakażeń wirusowych.

 

Źródło: PawNation