Prokuratorzy na straży zwierząt!

Nareszcie! Wygląda na to, że w końcu sprawcy okrucieństwa wobec zwierząt zostaną odpowiednio ukarani. Pod koniec pażdziernika 2017 roku Zastępca Prokuratora Generalnego Krzyszof Sierak wystosował do prokuratorów rejonowych pismo, w którym przypomina, że zwierzę to nie rzecz, obowiązkiem prokuratury jest szybka i zdecydowana reakcja na wszelkie doniesienia dotyczące znęcania się nad zwierzętami i zadawania im cierpień. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy cierpienie zadaje właściciel - osoba zobowiązana do sprawowania opieki i ochrony posiadanych zwierząt.

Ochrona zwierząt obowiązkiem człowieka Ochrona zwierząt obowiązkiem człowieka Źródło: internet

Zgodnie z art. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Działania na rzecz ochrony zwierząt podejmują organy administracji publicznej, współdziałając w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Obowiązek ochrony zwierząt ciąży także na prokuratorze.
- Postępowania dotyczące tego typu spraw są na ogół prowadzone w formie dochodzenia. Powoduje to konieczność wdrożenia intensywnego nadzoru nad prowadzącymi je organami. Prawidłowy nadzór prokuratora pozwoli na szybkie postawienie w stan oskarżenia osób dopuszczających się naruszeń prawa. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której niczym nieuzasadnione, bezprawne zadawanie cierpienia zwierzęciu, może być uznane za mające niską społeczną szkodliwość. Surowa kara w tych przypadkach powinna wpływać na pozytywne kształtowanie świadomości prawnej, a także wskazywać, że zagadnienia dotyczące ochrony zwierząt nie są problemem marginalizowanym przez organy ścigania -  pisze w swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak. 
Prokuratorzy mają zatem w przypadku znęcania się nad zwierzętami wnioskować kary pozbawienia wolności, a także żądać wysokich grzywien i skarżyć ich zdaniem zbyt niskie wyroki orzekane w tego typu sprawach. Powinni także bezwzględnie wnioskować o zakazy posiadania zwierząt, wykonywania określonych zawodów albo prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Ponadto, o ile będzie to możliwe prokuratorzy powinni żądać, aby winni okrucieństwa wobec naszych braci mniejszych wpłacali stosowne nawiązki na rzecz organizacji i fundacji zajmującej się ochroną zwierząt. 

źródło: http://pk.gov.pl/aktualnosci-prokuratury-krajowej/obowiazek-ochrony-zwierzat-ciazy-takze-na-prokuraturze.html#.WfMdfDy7U2w