Zawody związane ze zwierzętami - kim zostać?

Zainteresowanie zwierzętami można pogodzić z pracą: niektóre zawody wymagają wyższego wykształcenia, inne przebytych kursów. Zawody takie jak groomer, petsitter czy zoopsycholog są wykonywane w Polsce stosunkowo od niedawna, bowiem poziom opieki nad czworonogami rośnie z roku na rok.

Jest wiele zawodów, które można wykonywać będąć miłośnikiem zwierząt Jest wiele zawodów, które można wykonywać będąć miłośnikiem zwierząt Źródło: Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty

Lekarz weterynarii - leczenie zwierząt sposobem na życie

Aby zostać lekarzem weterynarii należy ukończyć 5,5 letnie studia wyższe na wydziale medycyny weterynaryjnej i uzyskać prawo wykonywania zawodu. Lekarz weterynarii bada zwierzęta, rozpoznaje i leczy ich choroby, a także stara się im zapobiegać, określa zdolności rozrodcze zwierząt, wykonuje badania diagnostyczne, w razie konieczności wydaje decyzje o eutanazji zwierzęcia. Poza powszechnymi w dużych miastach lekarzami zwierząt towarzyszących i egzotycznych, są również lekarze zwierząt gospodarskich, których praca polega na kontroli zdrowia „dużych" zwierząt tj. koni czy krów.

Lekarz weterynarii może uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie min. chorób psów i kotów, rozrodu zwierząt, radiologii wet., chirurgii wet., chorób zwierząt nieudomowionych, a nawet chorób ryb.

Wykonywanie zawodu wymaga szczegółowej wiedzy związanej z min. anatomią i fizjologią zwierząt, a poza tym cech osobowościowych takich jak analityczne myślenie; łatwość podejmowanie decyzji;  umiejętność pracy pod presją czasu; dużej odporności na stres.

Lekarze psów czy kotów poza zatrudnieniem w prywatnej lecznicy weterynaryjnej, mogą pracować w schroniskach, hotelach, przytuliskach dla zwierząt czy choćby Inspekcji Weterynaryjnej.

Technik weterynarii - pomoc lekarza weterynarii

Tytuł technika otrzymuje się po ukończeniu technikum weterynaryjnego lub policealnej szkoły weterynarii. Zawód uprawnia do pomocy lekarzowi weterynarii przy czynnościach, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej np. pobieranie prób do badań laboratoryjnych, podawaniu leków przepisanych przez lekarza wet. lub dostępnych bez recepty, przeprowadzanie szczepień, oprysków, korekcji racic czy kopyt, prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej.

Technicy pracować mogą zarówno w dużych miastach jak i na wsiach, przykładowo w zakładach leczniczych dla zwierząt, fermach, zakładach wytwarzania pasz. Mogą również prowadzić własną działalność w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych. Należy pamiętać, że jest to odrębny od lekarza weterynarii zawód, którego przedstawiciel nie ma prawa wykonywać żadnych operacji, może przy nich jedynie asystować.

Zootechnik - specjalista od hodowli i żywienia zwierząt

Aby zostać magistrem inżynierem zootechniki należy ukończyć 5 letnie studia wyższe (dwustopniowe). Uprawniają one do uzyskania specjalności min. z hodowli zwierząt towarzyszących i wolno żyjących, hodowli i użytkowania bydła, produkcji pasz i doradztwa żywieniowego. Zootechnik może prowadzić gospodarstwo rolne o profilu zwierzęcym, pracować w nadzorze hodowlanym, w doradztwie rolniczym, przemyśle paszowym.

Wykonywanie zawodu poza fachową wiedzą wymaga odporności, dobrego zdrowia (wykonywanie zabiegów zootechnicznych, praca z dużymi zwierzętami), cierpliwości, opanowania, „podejścia” do zwierząt, dyspozycyjności (stała obecność na fermie), umiejętności kierowania zespołem ludzi.

Psi fryzjer coraz popularniejszy

Salony pielęgnacji dla psów i kotów cieszą się w ostatnich latach w Polsce dużą popularnością. Pielęgnacja sierści czworonogów może być dla ich właścicieli kłopotliwa i trudna, toteż profesjonalny psi fryzjer powinien sprostać wymaganiom i zapewnić zwierzęciu komfort i wygodę.

Aby zostać zwierzęcym fryzjerem, należy ukończyć kurs z zakresu pielęgnacji psów i kotów w wybranym salonie pielęgnacji zwierząt, a następnie rozpocząć własną działalność lub zatrudnić się w istniejącym już salonie. W Polsce prowadzenie takiego salonu jest działalnością gospodarczą, którą należy zgłosić do odpowiedniego urzędu. Profesjonalny salon pielęgnacji poza bardzo dobrej jakości kosmetykami, musi być zaopatrzony w sprzęt typu wanna, odpowiedni stół, suszarkę, prysznic.

Warto połączyć psie fryzjerstwo ze sprzedażą karmy, sprzętu zoologicznego, czy prowadzeniem hotelu lub zakładu tresury.

Człowiek wykonujący ten zawód powinien być cierpliwy, delikatny, łagodny i opanowany, musi przestrzegać zasad higieny i dobrostanu. To fryzjer odpowiada za zwierzęta przebywające w salonie.

Zoopsycholog - poprawa relacji człowiek-zwierzę

W Polsce wciąż jeszcze mało popularny zawód, który można wykonywać zaliczając pozytywnie kurs zakończony pracą dyplomową i egzaminem (http://zoopsychologia.pl/).

Zoopsycholog zajmuje się relacjami pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem, pomaga rozwiązać problemy behawioralne nie stosując zasad szkolenia. Pomaga przywrócić zachwianą relację człowiek- zwierzę, dokonując analizy relacji panujących w rodzinie i proponując zmiany, jakie należy wprowadzić, aby relacja ze zwierzęciem była harmonijna, spójna, dobra zarówna dla psa czy kota, jak i opiekuna oraz jego rodziny. Zoopsycholog pomaga wybrać zwierzę przyszłemu opiekunowi, ocenia jego stan fizyczny i osobowość, propaguje prawidłowy stosunek społeczeństwa do zwierząt domowych.

W wykonywaniu zawodu z pewnością pomocna będzie empatia, wrażliwość, umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji, zainteresowanie psychologią nie tylko zwierząt ale też ludzi.

Profesjonalny opiekun zwierząt

Zawód opiekuna zwierząt zyskuje coraz większą popularność. Pośpiech, zapracowanie, brak czasu skłaniają posiadaczy zwierząt do poszukiwania petsittera. Aby nim zostać, należy ukończyć kurs pozwalający zrozumieć zachowania zwierząt, uczący radzić sobie ze zwierzętami w trudnych sytuacjach czy udzielać im pierwszej pomocy. Poza wyprowadzaniem psów na spacer do zadań petsittera może należeć karmienie zwierząt, ich kąpiel, podawanie leków, wizyty u weterynarza. W zależności od ustaleń opiekunem możemy być u siebie bądź u właściciela zwierzęcia w domu, a także prowadząc bądź pracując w hotelu dla czworonogów. Kontakt pomiędzy szukającymi opiekunów, a opiekunami zwierząt ułatwia serwis www.petsitter.pl.

Opiekun zwierząt powinien wzbudzać zaufanie, cenić ruch i przebywanie na świeżym powietrzu, lubić i rozumieć zwierzęta, oraz prawidłowo z nimi postępować.

Inne zawody związane ze zwierzętami, to: szkoleniowiec psów (po ukończonym kursie), pielęgniarz zwierząt, który może pracować np. w schroniskach dla bezdomnych psów, biolog, mogący zostać np. pracownikiem zoo, handler przygotowujący psy do wystaw i profesjonalnie je na nich prezentujący.