Potas - pierwiastek niezbędny niczym woda

Potas (podobnie jak sód) decyduje o gospodarce eletrolitowej organizmu, czyli o tym, ile wody przyswaja i potrzebuje. Zbyt niska podaż potasu z dietą przyczynia się do powstawania obrzęków i niewydolności układu krążenia.

Źródło: iStockPhoto / Thinkstock

Potas występuje w organizmie psa przede wszystkim w płynach wewnątrzkomórkowych oraz kościach w ilości 2,12 g/kg masy ciała. Jest jednym z ważniejszych składników, bez których nie funkcjonuje większość narządów wewnętrznych. Potas zmniejsza ciśnienie onkotyczne wywierane przez białka – jest antagonistą sodu, bierze udział w regulowaniu pH i ciśnienia osmotycznego, zwiększa przepuszczalność błony komórkowej. Jest niezbędny do funkcjonowania enzymów biorących udział w syntezie białek. Jednak jedną z ważniejszych funkcji potasu jest zdolność utrzymywania mięśni szkieletowych w stanie relaksacji i spoczynku.

Niedobór potasu towarzyszy biegunkom, wymiotom, chorobom nerek, natomiast objawami niedoboru są: odwodnienie organizmu, opóźnienie wzrostu, łamliwość kości, paraliż, bezpłodność, osłabienie napięcia mięśniowego, apatia, brak orientacji, uszkodzenie nerek i serca; w ostateczności długotrwały niedobór potasu może doprowadzić do śmierci. Natomiast należy wspomnieć, że niedobory potasu u zdrowych psów występują bardzo rzadko. Nadmiar potasu związany tylko z żywieniem też nie jest spotykany – może być ewentualnie konsekwencją przedawkowania suplementów lub innych środków farmakologicznych i może skończyć się tragicznie na skutek zatrzymania pracy serca.

Źródłami potasu dla psa są przede wszystkim mięso i jego przetwory – włączając także miazgę kostną i mięsno-kostną, soję i jej przetwory oraz orzechy. W żywieniu domowym często dawka pokarmu jest deficytowa w jony potasu, dlatego też powinno się w większym stopniu wykorzystywać surowce spożywcze bogate w ten pierwiastek, takie jak: ziemniaki (świeżo ugotowane), pasty pomidorowe. Ostatecznie można skorzystać z soli kuchennej wzbogaconej w jony potasowe.