Pazury w podróży

Decydując się na posiadanie zwierzęcia i biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za nie, nie możemy zapominać o tym, że – podobnie jak od pracy – możemy mieć wakacje także od zwierzaka. W związku z tym wakacyjne plany muszą także uwzględniać planowanie opieki nad zwierzęciem: czy to możliwość wyjazdu razem ze zwierzakiem, czy też powierzenie go odpowiedzialnej i troskliwej opiece innej osoby. 

Do obowiązków właściciela należy dbanie o właściwe warunki, w jakich zwierzę jest transportowane. Do obowiązków właściciela należy dbanie o właściwe warunki, w jakich zwierzę jest transportowane. Źródło: Hemera/Thinkstock

Jeżeli zwierzę przyzwyczajone jest od początku do podróżowania z właścicielem lub opiekunem albo do pozostawania pod opieką zaprzyjaźnionych osób, dużo łatwiej zniesie wszelkie niedogodności i zmiany, także nam łatwiej będzie zaplanować wyjazdy.

W dzisiejszych czasach nie ma już właściwie problemów ze znalezieniem miejsca, gdzie można zatrzymać się z psem czy kotem. O czym powinniśmy pamiętać?

Przygotowując się do wyjazdu

 • Nie tylko planując wyjazd za granicę, ale także podróżując po Polsce, należy pamiętać o posiadaniu przez zwierzę aktualnych szczepieniach (wścieklizna), a także zabezpieczyć zwierzę przed ektopasożytami.
 • Pamiętajmy o należytym i czytelnym oznakowaniu zwierzaka (dane właściciela – adres/telefon) umieszczone w widocznym miejscu.  Obecnie możliwe jest również wykonanie elektronicznego oznakowania – czipowanie (w wielu miastach dostępne bezpłatnie).
 • Przygotujmy i zabierzmy ze sobą książeczkę zdrowia zwierzaka z aktualnymi szczepieniami
 • Obowiązkowo zabieramy smycz i kaganiec.
 • Dodatkowo możemy zaopatrzyć się w posłanie czy ulubione zabawki.

 Podróżując

 • Przed podróżą (min. 8 godzin), jak i w trakcie jej trwania, najlepiej nie karmić zwierzaka, aby zminimalizować skutki ewentualnej choroby lokomocyjnej.
 • Pamiętaj, aby zawsze miał możliwość dostępu do wody.
 • W przerwach w podróży zwierzaka wyprowadzamy tylko na smyczy.
 • Nigdy nie zostawiajmy zwierzęcia samego w nagrzanym samochodzie – grozi to udarem cieplnym, a w konsekwencji nawet śmiercią. To samo dotyczy wyziębionego pojazdu zimą. 

Środki lokomocji

Samolot

Planowanie podróży samolotem ze zwierzęciem domowym wymaga wcześniejszego zapoznania się z odpowiednimi przepisami przewoźników i regulaminami linii lotniczych (mogą one się znacznie różnić w odniesieniu do różnych linii). Należy skonsultować to przed zarezerwowaniem biletu. Niezależnie od poszczególnych regulacji, minimalne wymogi to:

 • umieszczenie zwierzęcia w bezpiecznym pojemniku lub klatce podróżnej;
 • wykonanie niezbędnych szczepień,
 • spełnienie wymogów i uzyskanie potrzebnych zaświadczeń oraz pozwoleń na wjazd wymaganych w kraju docelowym;
 • zapewnienie zwierzęciu wygodnych warunków, wystarczającej przestrzeni w klatce lub pojemniku oraz odpowiedniej ilości karmy lub wody na czas podróży.

Pociąg/autobus

W przypadku podróżowania transportem zbiorowym, należy odpowiednio wcześniej dowiedzieć się, czy konieczny jest zakup dla zwierzęcia biletu i jakie ewentualnie inne warunki należy spełnić, np. czy dla zwierzęcia wymagany jest specjalny kontener, czy możliwa jest podróż zwierzęcia z właścicielem, czy też tylko w osobnym wagonie bądź części, itp. 

Samochód

 • zapewnij zwierzęciu odpowiednie warunki podróżowania – specjalne pasy lub kontener;
 • w przypadku przewożenia zwierzęcia w części bagażowej, zadbaj o to, aby miał odpowiednio dużo miejsca i aby nie było narażone na niebezpieczeństwa zranienia się o elementy bagażu bądź wyposażenia;
 • nigdy nie zostawiamy zwierzęcia samego w nagrzanym samochodzie – grozi to udarem cieplnym i nawet śmiercią zwierzęcia; ponadto, narażenie zwierzęcia na takie warunki może być podstawą do pociągnięcia właściciela do odpowiedzialności karnej;
 • na postojach w czasie podróży nie wypuszczaj zwierzęcia samego, zawsze wyprowadzaj je na smyczy.

1 2