Cz. VII. Osobowość psiego sportowaca

 

Psy zaganiające, pasterskie o wysokim poziomie energii chętniej przejmą inicjatywę i będą dynamiczniej wypełniać pasterskie obowiązki. Źródło: Alicja Zmysłowska

  • Poziom energii jako cecha osobowościowa odpowiada ludzkiej ekstrawertyczności. Poziom energii dotyczy aktywności psa zarówno w domu, jak i na dworze, a ta może być bardzo różna. Za przykład weźmy charty: większość z nich na zewnątrz uwielbia się wybiegać rozwijając jak największą prędkość, zaś w domu najczęściej zwinięte w kłębuszek zachowują się tak, jakby ich nie było. Kolejnym aspektem poziomu energii jest wigor odnoszący się do intensywności zachowania, a nie jego szybkości. Oznacza to, że pełen wigoru pies będzie szybko jadł, ciągnął na smyczy, wyrywał smakołyki z ręki, tarmosił zabawki czy z zapałem kopał w ziemi dziury. 

Ranking ras pod względem energii:

Bardzo wysoka Umiarkowanie wysoka Umiarkowanie niska Niska
Wyżły
Psy zaganiające
Teriery myśliwskie
Psy pasterskie

Psy do walk
Psy obronne
Setery
Psy w typie szpica

Wszechstronne psy myśliwskie
Psy towarzyszące
Spaniele
Aportery
Psy stróżujące
Charty
Psy gończe
Psy pociągowe
  • Inteligencja jest miarą zdolności uczenia się i posłuszeństwa, ale zawiera też elementy umiejętności radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów. Psy wysoko oceniane pod względem tej cechy powinny stosunkowo szybko się uczyć na poziomie podstawowych kursów szkolenia.

Ranking ras pod względem inteligencji:

Bardzo wysoka Umiarkowanie wysoka Umiarkowanie niska Niska
Psy pasterskie
Aportery
Psy zaganiające
Psy obronne

Psy pociągowe
Wyżły
Spaniele
Wszechstronne psy myśliwskie
Teriery myśliwskie
Setery
Psy w typie szpica
Psy do towarzystwa
Psy do walk
Psy stróżujące
Charty
Psy gończe
  • Towarzyskość te kryterium określa przyjazne zachowanie psa względem ludzi. Psy oceniane wysoko pod tym względem często domagają się uwagi właściciela, pragną bliskości, są przyjazne i uczuciowe, rzadko też bywają lękliwe. Psy ocenione nisko są pełne rezerwy i powściągliwe, często są bardzo płochliwe, unikają kontaktu z obcymi ludźmi.
Bardzo wysoka Umiarkowanie wysoka Umiarkowanie niska Niska
Setery
Gończe
Aportery
Spaniele

Wszechstronne psy myśliwskie
Psy pociągowe
Wyżły
Psy w typie szpica
Psy pasterskie
Teriery myśliwskie
Psy stróżujące
Psy do towarzystwa

Psy zaganiające
Psy obronne
Psy do walk
Charty
  • Reaktywność emocjonalna u ludzi oceniana jest jako neurotyczność (wysoka punktacja) lub stabilność (niska punktacja). Reaktywność emocjonalna odnosi się w istocie do tego, jak szybko zmieniają się stany emocjonalne psa i jego zachowania. Pies, który łatwo się ekscytuje i jest w zmiennych nastrojach – od pewności siebie po podejrzliwość, od grożenia po zachowania przyjazne – uzyska wysoką ocenę pod względem tej cechy.
Bardzo wysoka Umiarkowanie wysoka Umiarkowanie niska Niska
Wyżły
Setery
Wszechstronne psy myśliwskie
Psy pasterskie

Aportery
Charty
Psy obronne
Psy w typie szpica
Spaniele
Psy gończe
Teriery myśliwskie
Psy zaganiające
Psy towarzyszące
Psy stróżujące
Psy do walk
Psy pociągowe

Mały terytorializm ma ogromne znaczenie w sportach, gdzie psy powinny współpracować ze sobą w grupie. Źródło: fot. Katarzyna Piotrowska

  • Dominacja/terytorializm ta cecha u psów często wiąże się ze skłonnością do agresji. Psy  wysoko ocenione pod względem tej cechy będą warczeć okazując swoje niezadowolenie, są nieufne wobec obcych (zarówno psów, jak i ludzi), mają niedużą tolerancję wobec dzieci, wykazują nader aktywną skłonność do obrony swego terytorium. Takie psy są często zaborcze, zdecydowane, mogą z wielkim wigorem bronić swego terytorium, zabawek i jedzenia. Mają również skłonność do agresji w stosunku do ludzi i małych zwierząt. Psy o niskiej dominacji są niegroźnie i nie stanowią wielkiego wyzwania.
Bardzo wysoka Umiarkowanie wysoka Umiarkowanie niska Niska
Psy do walk
Psy obronne
Psy stróżujące
Psy w typie szpica
Wyżły
Teriery myśliwskie
Psy zaganiające
Setery
Wszechstronne psy myśliwskie
Spaniele
Psy pasterskie
Aportery
Psy gończe
Psy pociągowe
Charty
Psy do towarzystwa

1 2 3