Obowiązkowa podstawówka

Kurs z zakresu posłuszeństwa ogólnego powinien zaliczyć każdy pies i każdy właściciel psa. W stworzeniu dobrej relacji pies – człowiek nie ma drogi na skróty. Jedynym środkiem, który prowadzi do jej stworzenia, jest jego szkolenie.

Źródło: Shutterstock

Kursy z zakresu posłuszeństwa ogólnego są kolejnym po psim przedszkolu etapem nauki czworonoga. Na taki kurs powinien zapisać się każdy właściciel psa jeśli sam nie jest w stanie wyszkolić pupila, ponieważ nie posiada fachowej wiedzy, czyli doświadczenia w szkoleniu psów.

Szkolenie psa w zakresie posłuszeństwa ogólnego to fundament wspaniałego życia człowieka z psem.

Celem kursu z zakresu posłuszeństwa ogólnego jest:

 1. Przekazanie właścicielowi psa wiedzy na temat szkolenia psów.
 2. Zdobycie przez właściciela umiejętności szkolenia psa.
 3. Wyszkolenie psa w zakresie posłuszeństwa ogólnego.

Ile czasu to zajmuje?
Czas trwania kursu jest uzależniony od programu kursu z zakresu posłuszeństwa ogólnego. Najczęściej jednak obejmuje od 8 do 14 spotkań, trwających od 1 do 2 godzin, raz lub dwa razy w tygodniu.

Do kogo kierowany jest kurs?
Kurs z zakresu posłuszeństwa ogólnego kierowany jest do wszystkich właścicieli psów, a zapisać się na niego mogą właściciele ze szczeniętami (od 4-6 miesiąca życia) i dorosłymi psami. Warunkiem przystąpienia do kursu jest potwierdzona w książeczce zdrowia psa aktualność wszystkich szczepień.

Miejsce szkolenia
Psy z zakresu posłuszeństwa ogólnego szkolić zaczynają się na terenie ośrodka, a z czasem przechodzą w inne miejsca – centrum miasta, parki, lasy itp.

Sposoby pracy z psem w trakcie kursu
Mimo że szkolenie psów odbywa się na terenie ośrodka w grupie 5-10 osób pod okiem instruktora i pomocnika, (dzięki czemu psy mają szansę na socjalizację z innymi czworonogami i ludźmi, a także uczą się pracować w rozproszeniach) to ćwiczenia z psem obejmują również bardzo ważną pracę indywidualną z psem na terenie ośrodka i domu, a także prace w parach.

Przykładowy program szkolenia psa z zakresu posłuszeństwa ogólnego
Programy szkolenia z posłuszeństwa ogólnego proponowane przez ośrodki szkolenia psów mogą nieznacznie różnić się między sobą. Niektóre ośrodki szkolenia rozbijają program na dwa, a nawet trzy stopnie, dzieląc go na kurs podstawowy i kursy bardziej zaawansowane, których zajęcia odbywają się w warunkach rozpraszających uwagę psa lub uzupełnione są o zajęcia z psich sportów czy tropienia. Najczęściej kursy rozpoczynają się od wykładu przeznaczonego dla właścicieli psów z zakresu teorii szkolenia, podczas którego uczestnicy uczą się pracy z psem, poznają innych uczestników, instruktorów, ośrodek, plan i organizację szkolenia, a także otrzymują materiały szkoleniowe. W niektórych ośrodkach szkolenia psów wiedza z zakresu szkolenia przekazywana w serii wykładów dla właścicieli lub po trochu na każdych zajęciach z psami.

Obywatel pies
Bywa, że niektóre ośrodki szkolenia proponują swoim uczestnikom tzw. kurs „pies w mieście”, który odbywa się w centrum miasta, a jego celem jest przyzwyczajenie psa od dużego natężenia ruchu ulicznego pieszych i samochodów, ignorowania nieistotnych bodźców płynących z otoczenia, spokojnego i pewnego poruszania się na smyczy w różnych miejscach. Tego typu kursy są często uzupełnieniem i udoskonaleniem umiejętności psa zdobytych podczas kursu z zakresu ogólnego posłuszeństwa prowadzonego na terenie ośrodka.

Jak wyglądają lekcje na kursie z zakresu posłuszeństwa ogólnego?
Ćwiczenia z psami odbywają się najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu, obejmują od 8 do 14 spotkań trwających 1-2h. Z psami pracuje się w grupie, parach lub indywidualnie pod okiem instruktora i jego pomocników. Dobre ośrodki szkolenia oprócz realizowania programu z zakresu posłuszeństwa ogólnego pomagają uczestnikom kursu w rozwiązywaniu indywidualnych problemów z psem.

Każdy pies dla bezpieczeństwa swojego i otoczenia powinien być posłuszny, dlatego trzeba go szkolić. Źródło: Shutterstock
Sylwetka psiego absolwenta kursu posłuszeństwa ogólnego
Pies, który ukończył kurs z zakresu posłuszeństwa ogólnego najczęściej potrafi:

 • Skupiać uwagę na przewodniku
 • Bawić się zabawką z poleceniem „oddaj” i „masz”
 • Zostawać w miejscu w pozycji siedzącej, leżącej i stojącej
 • Mijać inne psy podczas spaceru
 • Chodzić na luźnej smyczy
 • Chodzić przy nodze przewodnika bez smyczy
 • Spokojnie zachowywać się w samochodzie
 • Witać się z innymi ludźmi nie skacząc na nich
 • Nie witać się z innymi ludźmi bez pozwolenia przewodnika
 • Spokoje zachowywać się podczas badania przez przewodnika i obcą osobę
 • Przychodzić na zawołanie również w obecności rozproszeń
 • Zatrzymywać się w miejscu na komendę „stop”
 • Pracować na śladzie
 • Zawsze i wszędzie reagować na przywoływanie
 • Reagować na komendę „siad”, „waruj”, „stój”
 • Reagować na komendy dawane z dużych odległości
 • Akceptować bliskość innych psów co przydaje się podczas jazdy windą
 • Różnego rodzaju sztuczki

Wiedza i doświadczenie właściciela psa jakie zdobywa podczas kursu z zakresu posłuszeństwa ogólnego

Właściciel zdobywa:

 • Znajomość zasad pracy z psem
 • Znajomość metod szkolenia psów
 • Umiejętność pracy z klikerem
 • Umiejętność uzyskiwania pożądanych zachowań
 • Umiejętność pracy ze smyczą i linką
 • Znajomość sygnałów uspakajających
 • Umiejętność komunikowania się z psem
 • Umiejętność ustalania i znajomość piramidy nagród swojego psa
 • Umiejętność nagradzania psa
 • Umiejętność budowania pozytywnej relacji z psem

Kto może szkolić psa na kursie posłuszeństwa ogólnego?
Większość dobrych ośrodków szkolenia psów umożliwia szkolenia psa przez wszystkich członków rodziny. Rodzinny pies powinien słuchać nawet dzieci.

Co daje kurs posłuszeństwa ogólnego psu i jego właścicielowi?
Psy na zajęciach z posłuszeństwa ogólnego uczą się bezkonfliktowego zachowania względem ludzi, innych psów, zwierząt oraz uczą się poruszania w naszym, ludzkim świecie.

Właściciele zaś zdobywają widzę i doświadczenie w szkoleniu psów, poznają własnego psa i stwarzają z nim wieź opartą na przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu.

ŹRÓDŁA: Aleksanda Cherek, Pies, pielęgnacja, szkolenie i trening charakteru, Warszawa, 2011; Magdalena Urban, Test na mieszczucha, Mój Pies, 2005, nr 7(166),
s. 34;