Obowiązki właścicieli psów

Posiadanie psa to nie tylko przyjemności, ale również obowiązki. Są one wyznaczane przepisami prawa zarówno ogólnopolskiego jak i miejscowego. Ich znajomość i oczywiście przestrzeganie pozwolą nam żyć w zgodzie ze społeczeństwem i uniknąć kar nakładanych na „niepokornych” opiekunów czworonogów.

Źródło: Shutterstock

Podstawową i najważniejszą sprawą jest zapewnienie zwierzęciu godnych warunków bytowania, na co składa się szereg czynników wpływających na komfort psychiczny i fizyczny psa. Najogólniej ujmując zwierząt domowych nie wolno min. bić, straszyć, porzucać, głodzić, należy zapewnić im opiekę i poszanowanie. Mówią o tym przepisy Ustawy o Ochronie Zwierząt. Zgodnie z nimi pies puszczony luzem musi być pod kontrolą opiekuna i co bardzo ważne, musi być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację jego właściciela. Sposobów oznakowania jest kilka, najprostszy to adresówka przyczepiona do obroży (do nabycia w sklepie zoologicznym, można np. wygrawerować swoje dane na medaliku lub umieścić karteczkę z danymi w specjalnej tubce), tatuaż (wykonywany u psów rasowych, są to numery określające, z jakiej hodowli pochodzi pies - baza w Związku Kynologicznym) i coraz powszechniej wykonywany mikrochip. Wszczepiony psu pod skórę gwarantuje, że pupil go nie zgubi i będzie możliwy do zidentyfikowania, nie istnieje również ryzyko błędnego odczytu. Czytniki dostępne są u lekarzy weterynarii i w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.

Obowiązek szczepienia

Prawo w Polsce nakłada na posiadaczy psów obowiązek ich zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Jest to śmiertelna, wirusowa choroba, niebezpieczna również dla ludzi. Każdy pies, który ukończył 3 miesiąc życia, musi zostać poddany szczepieniu, które powtarza się co rok. Poświadcza o tym zaświadczenie wydane przez weterynarza, które powinniśmy okazywać na żądanie uprawnionych osób. Niezastosowanie się do przepisu o obowiązkowych szczepieniach ochronnych zagrożone jest karą grzywny, aresztu nawet pozbawienia wolności. Warto mieć je przy sobie, gdy planujemy podróż komunikacją miejską z psem, udanie się z nim w miejsca publiczne itp. Przepisy prawa miejscowego mówią często, że pies w takich sytuacjach powinien mieć nałożony kaganiec i być na smyczy. Pewne miejsca są wyłączone z możliwości wprowadzania na nie psów (np. trawniki, place zabaw), informują o tym tabliczki zakazu umieszczone w ich pobliżu.

Czy kaganiec jest konieczny?

Kwestię tę również regulują przepisy lokalne. Mówią one często, że pies w miejscu publicznym powinien być zabezpieczony np. poprzez kaganiec, uprząż, smycz. Obowiązek zakładania kagańca ciąży za to na posiadaczu psa rasy uznawanej za agresywną. Za brak smyczy lub kagańca podczas spaceru z psem możemy zapłacić ok. 500 zł. mandatu lub mieć sprawę w sądzie. 

Oznakowanie nieruchomości, na terenie której przebywa pies

Na prywatnej posesji pies oczywiście może poruszać się swobodnie, konieczne jest jednak odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca. Ogrodzenie musi uniemożliwiać mu wydostanie się poza jej teren. Musi być, zatem na tyle wysokie, aby pies go nie przeskoczył, kompletne i zabezpieczone przed podkopaniem. Tabliczka informacyjna musi być umieszczona w widocznym miejscu, być czytelna i wykonana z trwałego materiału z ostrzeżeniem np. UWAGA PIES, przepisy lokalne podają również jej wymiary.

Obowiązek sprzątania

W Polsce sprzątanie po swoim psie staje się coraz popularniejsze, powstają specjalne kubły na psie odchody, a nawet miejsca poboru jednorazowych torebek na psie kupy. Sprzątanie po psiaku sprawi, że dookoła nas będzie czyściej i przyjemniej i pozwoli nam uniknąć mandatu wynoszącego od 20 do 500 złotych. Wszak usuwanie odchodów naszego psa z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku jest w Polsce obowiązkowe.

Kłopotliwe szczekanie

Jeśli nasz pupil szczeka wyjątkowo dużo i robi to również po 22, możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zakłócanie ciszy nocnej. Grozi za to grzywna, kara aresztu lub ograniczenia wolności.

Za zachowanie psa odpowiada jego opiekun, zatem aby uniknąć zagrożenia, jakie może spowodować czworonóg, należy wykazać się nie tylko znajomością prawa, ale również wyobraźnią i odpowiedzialnością.

 

Źródła:
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXXII/1089/09,

http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/charakterystyka-wykroczen/273393,Jakie-sa-obowiazki-wlasciciela-psa.html

http://kppwolomin.policja.waw.pl/portal/pw/419/31036/Obowiazki_wlasciciela_psa.html