O kocie (przy)słów kilka

Kocia postać dość często pojawia się w polskich przysłowiach. Kot w paremiologii brany jest w leszczoty, biega jak przysłowiowy kot z pęcherzem, zdarza mu się także przemawiać do… kiełbasy. Co to jednak właściwie oznacza? I skąd obecność miauczącego zwierzęcia w skarbnicy ludowej mądrości?

Źródło: Shutterstock

Dawniej dość rozpowszechnione było powiedzenie: ciągnąć kota. W ten sposób mówiło się o człowieku, któremu zdawało się, że robi coś poważnego i znakomitego, a tymczasem był przedmiotem drwin obserwujących go osób. Wyrażenie ciągnąć kota oznaczałoby w skrócie: dać się nabrać, ośmieszyć się. Przysłowie to łączy się poniekąd z innym, znanym i współcześnie – kupować kota w worku – czyli kupować coś w ciemno, nie sprawdzając dokładnie towaru, niejako – dać się nabrać, ale na własną prośbę.

Jedno z kocich przysłów ma kształt: koty z kim drzeć – czyli, w wolnym tłumaczeniu, zadzierać z kimś, kłócić się, być w ciągłym konflikcie. W przysłowiu nie chodzi bynajmniej o obdzieranie ze skóry biednych zwierząt! Paremiolodzy przez długi czas zastanawiali się nad tym, skąd wzięło się powiedzenie o darciu kotów. Niektórzy uważali, że w przysłowiu wcale nie o koty chodziło, a o kuty. Tajemniczo brzmiące kuty były to prawdopodobnie kości, w które dawniej chętnie grywano. Początkowo powstało więc wyrażenie: w kuty grać, niestety, uznano je za mało atrakcyjne i przekształcono na bardziej ekspresywne: w kuty drzeć, które ostatecznie przybrało formę: koty drzeć. Inni badacze byli z kolei zdania, że przysłowie nie o grze w kości traktuje, ale o dawnej zabawie młodzieży, zwanej „kocurem”. Pierwowzorem gry, polegającej na mocowaniu się ze sobą czterech dorodnych mężczyzn, była praca rzeźników, którzy musieli oddzielić mięso od kości, czyli „kuty drzeć”.

Czy prawdziwy kocur naprawdę lubi drzeć koty? Źródło: Shutterstock

Na uwagę i krótkie omówienie zasługują też przysłowia: brać koty w leszczoty, skrzywił się jak kot, gdy mu ogon wkleszczą czy kręci się/ lata/ biega jak kot z pęcherzem. W pierwszym i drugim powiedzeniu została utrwalona dawna praktyka brania kotów w leszczoty. Biednemu zwierzęciu, które podejrzewano niegdyś o konszachty z diabłem, zaciskano na ogonie drewniane deseczki, aby w ten sposób zmusić diabła do opuszczenia kociej postaci. Czasami zamiast leszczot, przywiązywano kotu do ogona wypełniony grochem pęcherz. Gdy tylko kot się poruszył, groch, znajdujący się wewnątrz pęcherza, głośno stukał, wywołując tym samym panikę u zwierzęcia. Stąd też wzięło się przysłowie: kręcić się/ latać/ biegać jak kot z pęcherzem.

Jeszcze jedno z przysłów, tym razem powiedzenie kaszubskie, zasługuje na uwagę. Sędziwi Kaszubi mawiają: To są powróze! Rzekł kot na kiołbose w kominie! Na pierwszy rzut oka nie do końca wiadomo, z jakiej to przyczyny kot przemawia do kiełbasy i dlaczego kiełbasa znajduje się w kominie. Badacze starali się wyjaśnić ową paremiologiczną zagadkę. Podobno za wszystkim kryje się bajka starożytnego bajkopisarza Ezopa o lisie i winogronach. Biernat z Lublina, renesansowy popularyzator ezopowych bajek, zamiast winogron – obcych polskim czytelnikom – wprowadził do utworu śliwki. Bajka tak się spodobała, że doczekała się nie tylko licznych odpisów, ale i równie licznych modyfikacji. Późniejsi bajkopisarza lisa i śliwki niefrasobliwie zamienili na kota i kiełbasę. A kot, jak powszechnie wiadomo, uwielbia wygrzewać się na piecu. Dawniej przed piecem chlebowym znajdował się wylot do komina, w którym wędzono kiełbasy. Zwierz mógł więc leżeć na piecu i wpatrywać się w wiszące kiełbasy. Mógł nawet coś do nich mówić, wszak w bajkach wszystko jest możliwe.

 

ŹRÓDŁA: Krzyżanowski Julian, Mądrej głowie dość dwie słowie.
Pięć centuryj przysłów polskich i diabelskich tuzin
, t. I-III, Warszawa 1975.