Nowe przepisy dotyczące sterylizacji zwierząt

6 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt.  Zgodnie z nią gminy zyskają możliwość finansowania z własnych środków sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym tych, które mają właściciela. 

Sterylizacja zwierząt: od stycznia obowiązują nowe przepisy Sterylizacja zwierząt: od stycznia obowiązują nowe przepisy Źródło: Pexels

W myśl obowiązujących przepisów gmina może jedynie finansować kastrację lub sterylizację wyłącznie zwierząt bezdomnych lub kotów wolnożyjących. To powoduje, że nie ma podstaw prawnych, by finansować takie zabiegi w przypadku zwierząt posiadających właścicieli.

Znowelizowana ustawa umożliwia radom gmin uwzględnianie w programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt kwestii sterylizacji albo kastracji zwierząt, które nie są bezdomne i nie przebywają w schroniskach. Zgodnie z nowymi przepisami program uchwalany przez radę gminy będzie mógł obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, "przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają". Oznacza to, że gminy będą mogły częściowo lub całkowicie finansować kastrację lub sterylizację również zwierząt posiadających właścicieli.

Sterylizacja zwierząt: czy nowe przepisy zwalczą problem bezdomności?

Jednak przedstawiciele gmin uważają, że nie zapobiegnie to zjawisku bezdomności zwierząt, bo sterylizacje zwierząt posiadających właściciela będą generować koszty, które przeznaczone mogłyby być na pomoc zwierzętom faktycznie bezdomnym.  Twierdzą, że najlepiej problem bezdomności rozwiązałby przymus chipowania i rejestracji zwierząt.

Ponadto nowelizacja ta pozwala rozszerzyć i zmodyfikować do potrzeb konkretnej gminy coroczne programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wzbogacić je o inne elementy, które do tej pory nie mogły być realizowane.

Ustawa zobowiązuje gminy do zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opieki nad wolno żyjącymi kotami, usypianie ślepych miotów, odławianie bezdomnych zwierząt, całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt.