Nowa ustawa o ochronie praw zwierząt

Długo czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy! Sejm ogromną większością głosów (przeciwko był tylko jeden poseł!) przegłosował  rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz Kodeksu Karnego. Jest się z czego naprawdę cieszyć, bo ustawa ta może stanowić milowy krok ku humanitarnemu traktowaniu zwierząt w Polsce. 

Ustawa o prawach zwierząt Ustawa o prawach zwierząt Źródło: Internet

Autorzy ustawy podkreślają, że okrucieństwo wobec zwierząt łączy się z zachowaniami aspołecznymi. Od lat obserwuje się współistnienie bestialstwa wobec zwierząt z przemocą w rodzinie a także często z inną działalnością przestępczą.
Ustawa jest niezwykle ważna, bo uwzględnia wiele proponowanych przez  organizacje prozwierzęce postulatów, o które walczono od lat.
Jest także zdecydowanie bardziej restrykcyjna, bo zaostrza z dwóch do trzech lat kary za znęcanie się nas zwierzętami, a w wypadkach szczególnego okrucieństwa można trafić do więzienia nawet na lat pięćObligatoryjne, a więc nieuchronne dla sprawcy, ma być orzekanie przez sąd nawiązki, w wysokości od 1000 zł do 100.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
Ustawa precyzuje również to, co uważane jest za znęcanie się nad zwierzętami uznając za to nie tylko bicie, zadawanie ran, ale także "używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów, kolczatek lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć".
Za okrucieństwo uznane zostały także zaniedbania bytowo-higieniczne: głodzenie, brak odpowiednich warunków, przetrzymywanie w ciasnych, wymuszających nienaturalną postawę ciała klatkach itd. 
Autorzy ustawy zajęli się także pojawiającą się co roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia  sprawą wigilijnego karpia. Transport żywych ryb i przetrzymywanie ich bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie zostały ostatecznie zakazane
W nowych przepisach znalazł się w końcu od dawna postulowany zapis zabraniający osobie skazanej za przestępstwa wobec zwierząt posiadania ich w przyszłości a także zakaz wykonywania zawodów związanych z opieką nad zwierzętami -  w przypadku szczególnego okrucieństwa zakazy te mają być orzekane przez sądy obligatoryjnie, a nie jak dotąd fakultatywnie.
Nowa ustawa uwalnia również psy z łańcucha. Zakaz obowiązywał będzie dopiero za dwa lata, ale już teraz łańcuch zostanie wydłużony do pięciu metrów. 
Ustawa zakazuje również tresury dzikich zwierząt w cyrkach oraz zakazuje obcinania uszu i ogonów psom -  okaleczone w ten sposób psy nie będą miały wstępu na wystawy. 
W końcu zostanie wprowadzony nakaz chipowania psów, co zdecydowanie ograniczy porzucanie i bezdomność zwierząt. Niebawem ma zastać założony centralny rejestr, który pozwoli na błyskawiczne odnalezienie właściciela porzuconego zwierzęcia i ukaranie go. 
Ustawa określa i porządkuje również obowiązki poszczególnych gmin wobec bezdomnych zwierząt i prowadzonych przez siebie schronisk. Oznaczać to może koniec bezkarności hycli odławiających zwierzęta dla pieniędzy oraz marnowania przez gminy nakładów przeznaczonych na ochronę zwierząt.
Wszystko to można podsumować jednym słowem: NARESZCIE! Naprawdę jest się z czego cieszyć.