Na starcie w obedience

W zawodach i egzaminach obedience obowiązują te same regulaminy. Każda klasa ma swoje wymagania i testy. Zanim zabierzemy się za szkolenie psa w tej dziedzinie, warto zaplanować jego przebieg.

Źródło: Foto: Dorplant Team www.dorplant.pl

Kto może uczestniczyć w próbach obedinece?

W Polsce w zawodach i egzaminach obedience mogą brać udział wszystkie psy – rasowe i nierasowe. Jednakże należy zaznaczyć, że próby obedience nie dają właścicielom psów prawa do wystawiania psa w klasie użytkowej.

Psy startujące w klasie 0 muszą mieć ukończone minimum 7 miesięcy życia. Psy zgłaszane na zawody muszą posiadać książeczki startowe, które wykupuje się w Oddziałach ZKwP. Ponadto muszą być zdrowe. Nie dopuszcza się do zawodów psów ślepych, cierpiących na infekcje, choroby zakaźne, mających pasożyty czy opatrunki medyczne. Psy agresywne nie mają wstępu na teren zawodów, a sędzia zdyskwalifikuje psa, który na próbach będzie zachowywał się agresywnie w stosunku do ludzi i innych psów. Suki w cieczce muszą starować na końcu, a w czasie odbywających się zawodów muszą być trzymane poza terenem, na którym odbywają się próby innych psów. Suki hodowlane, które oszczeniły się mniej niż 8 tygodni przed dniem zawodów oraz te, które mają się oszczenić w ciągu 4 tygodni od dnia zawodów, wyklucza się z udziału w próbach. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się psy wysterylizowane i wykastrowane.

Klasy obedience obowiązujące w Polsce

  • Klasa 0 - przeznaczona dla początkujących zawodników
  • Klasa 1 - przeznaczona dla zaawansowanych zawodników
  • Klasa 2 - przeznaczona dla zaawansowanych zawodników
  • Klasa 3 – przeznaczona dla zaawansowanych zawodników, w której obowiązują międzynarodowe zasady obedience ustalone przez FCI

Zasady przechodzenia pomiędzy klasami

  • Do startu w klasie 1 dopuszcza jednokrotnie zaliczona na ocenę doskonałą klasa 0.
  • Do startu w klasie 2 dopuszcza jednokrotnie zaliczona na ocenę doskonałą klasa 1.
  • Do startu w klasie 3 dopuszcza jednokrotnie zaliczona na ocenę doskonałą klasa 2

Liczba startów w danej klasie po uzyskaniu oceny doskonałej – bez ograniczeń.

Organizacja zawodów obedience

Zawody nadzoruje komisarz, sekretarz i kierownik egzaminu. Komisarz jest odpowiedzialny za ustalenia praktyczne dotyczące zawodów obedience, musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje. Zaleca się, aby komisarzem była osoba, która co najmniej raz startowała w klasie 2. Komisarz przekazuje przewodnikowi wszystkie polecenia sędziego, umieszcza przedmioty w miejscach wskazanych przez sędziego, nadzoruje prawidłowy przebieg ćwiczeń informując sędziego o wszelkich nieprawidłowościach. Sekretarz notuje oceny i uwagi sędziego oraz podlicza punktację. Kierownik egzaminu odpowiada za prawidłową organizację, zgodną z obowiązującymi regulaminami i zasadami.

Obowiązki przewodnika

Działanie przewodnika jako uczestnika zawodów zaczyna się w chwili, w której przewodnik wchodzi na teren zawodów, a kończą się po ceremonii rozdania nagród. Przewodnik musi przestrzegać zasad i przekazywanych poleceń. Oczekuje się, że przewodnik będzie się poprawnie zachowywał i będzie odpowiednio ubrany. Sędzia może zdyskwalifikować przewodnika z zawodów, jeśli przewodnik nie stosuje się do reguł lub zachowuje się w niewłaściwy sposób. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być kwestionowana.

Źródło: fot. Katarzyna Piotrowska

Przewodnik powinien zgłosić się na ring na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Karanie psa przez przewodnika jest zabronione. Dozwolone są tylko zwykłe obroże. Zabronione są kolczatki, obroże elektryczne czy inne urządzenia lub środki ograniczające, takie jak kagańce. Te ograniczenia obowiązują od początku do końca zawodów. Kocyki, ubranka, uprzęże, ochraniacze przeciwdeszczowe, buty, skarpety, bandaże, taśmy itp. na psie są niedozwolone podczas wykonywania ćwiczeń. Przewodnik powinien mieć psa po lewej stronie podczas ćwiczeń i pomiędzy ćwiczeniami. Jeśli istnieje powód fizyczny lub niesprawność, przewodnik może mieć psa po prawej stronie podczas ćwiczeń i pomiędzy ćwiczeniami. W czasie, gdy ring jest przygotowywany do zawodów oraz po zakończeniu przygotowania ringu, przewodnik nie może wejść z psem na ring dopóki upoważniona osoba (komisarz lub sędzia) nie wyrazi zgody.

Zanim wystartujemy w zawodach 

Zanim weźmiemy udział w zawodach, koniecznie musimy przeczytać aktualne przepisy (regulamin) dotyczący każdego ćwiczenia. W regulaminie znajdziemy informacje, jak powinno przebiegać każde ćwiczenie, jaki jest jego cel oraz w jaki sposób jest oceniane, za jakie błędy otrzymamy punkty karne, a za jakie zostaniemy zdyskwalifikowani.