Modne szkolenie

Pozytywne szkolenie psów to coś więcej niż moda. Przynosi ze sobą wiele korzyści dla czworonoga, jak i jego Pana. Naucz się go i zastosuj, efekt murowany.

Źródło: Shutterstock

Zyskujące coraz większą popularność pozytywne szkolenie psów nie jest tylko modą. Pozytywne metody kształtowania psich zachowań są wynikiem wieloletnich badań nad procesem uczenia się psów. Eksperymenty wykazały, że zwierzęta uczą się znacznie chętniej i łatwiej, kiedy są nagradzane za pożądane zachowania, aniżeli karne za te złe.

Szkolenie pozytywne jest obecnie najlepszą i najskuteczniejszą metodą szkolenia psów, a opiera się na prostej zasadzie - NA NAGRADZANIU ZA POŻĄDANĄ REAKCJĘ. Podstawą zasadą tego szkolenia jest twierdzenie, że każde zachowanie, które zostało nagrodzone, wzmacnia się, a  prawdopodobieństwo jego powtórzenia wzrasta. Z kolei zachowania niewzmacniane (nienagradzane) słabną, a szanse ich powtórzenia maleją. Psy już takie są, że dla pożądanej nagrody (jedzenia, spaceru, zabawy itp.) zrobią wszystko i to z wielką chęcią.

W szkoleniu pozytywnym pas uczy się pożądanych zachowań na kilka sposób. Najprostszym z nich jest wyłapywanie (tzw. szkolenie spontaniczne), polegające na nagradzaniu psa za zachowanie, które pojawiło się spontanicznie, np. nauka komendy „siad” – chwalimy i nagradzamy psa, który akurat usiadł.

Kolejnym sposobem jest naprowadzanie. Naprowadzamy psa na prawidłowe zachowanie, np. do przyjęcia pozycji leżącej kładąc siedzącemu psu smakołyk między przednimi łapami, co nakłania go do przyjęcia określonej pozycji.

Zachowań bardziej skomplikowanych np. dzwonienia dzwonkiem do drzwi uczymy psa za pomocą kształtowania, które odbywa się małymi kroczkami i polega na nagradzaniu etapów pośrednich prowadzących do uzyskania oczekiwanego zachowania.

Szkolenie pozytywne nie ogranicza się tylko do nagradzania psa za pożądane zachowania. Pozytywnych metod szkolenia z powodzeniem możemy używać w celu zapobiegania niepożądanym zachowaniom, a także eliminowaniu tych, które się utrwaliły i to bez użycia siły czy przemocy. Przy wygłuszaniu niepożądanych zachowań psa, kierujemy się drugą częścią podstawowej zasady szkolenia pozytywnego, tj. nie nagradzamy psa za niewłaściwe zachowanie, „karzemy” psa usunięciem nagrody. Niewłaściwe zachowania psa możemy także blokować. Na miejsce niepożądanego zachowania psa uczymy go zachowania alternatywnego (zastępczego). Na przykład  psa skaczącego przy powitaniu prosimy o przyjęcie pozycji siedzącej, ponieważ pies który siedzi, nie może jednocześnie skakać i dopiero wtedy się z nim witamy (co w danej chwili stanowi dla niego nagrodę za grzeczne siedzenie).

ŹRÓDŁA: Aleksanda Cherek, Pies, pielęgnacja, szkolenie i trening charakteru, Warszawa, 2011;