Masaż T-Touch

Masaż jest wspaniałą metodą rehabilitacyjną, także dla czworonogów. Leczy nie tylko urazy fizyczne, ale i problemy behawioralne. Metoda Tellingtona, do której należy masaż T-Touch, zakłada, że łagodnością i systematycznością możemy rozwiązać większość psich problemów. 

Źródło: iStock

Metoda Tellington

Masaż T-Touch jest elementem tzw. metody Tellington, opracowanej ponad 30 lat temu przez zajmującą się końmi Lindę Tellington-Jones. Metodę tę cechuje wyjątkowe podejście do pracy ze zwierzętami w poszanowaniu ich odmienności, a główną jej zaletą jest silne przekonanie, że już samą zmianą w podejściu do zwierzęcia możemy zmienić jego zachowanie.  

Czym jest masaż T-Touch i jakie jest jego działanie?

Masaż T-Touch to system łagodnych ruchów (kolistych, gładzących lub unoszących) wykonywanych rękami i palcami na ciele zwierzęcia. Wpływa między innymi na poprawę krążenia, zmniejszenie napięcia mięśni oraz uspokojenie zwierzęcia. Jak to możliwe? Wiele problemów związanych z zachowaniem zwierzęcia ma swoje źródło w zbyt wysokim poziomie stresu w jego organizmie. Jeżeli uda nam się go obniżyć, występowanie czy intensywność niektórych zachowań może się znacznie zmniejszyć lub mogą one całkowicie zniknąć. Na zachowanie zwierzęcia ma również wpływ ból. Zwierzę, które cierpi, jest bardziej drażliwe i bywa, że chcąc ochronić bolesne miejsce przed urazem przejawia zachowania określane przez nas jako agresywne. Jeżeli za pomocą specjalnych technik masażu zminimalizujemy ból, minie również problematyczne zachowanie.

Kolejną intencją masażu T-Touch jest aktywowanie funkcji komórek ciała i stymulowanie ich inteligencji komórkowej, niezbędnej do samoleczenia się organizmu (inteligencję komórkową obserwujemy na przykład u ciał odpornościowych poruszających się celowo w kierunku bakterii aby móc ją zniszczyć). Ponadto masaż poprawia świadomość ciała zwierzęcia i redukuje wzorce napięć jakie mogą istnieć w jego ciele, a podczas jego wykonywania w równym stopniu aktywowane są dwie półkule mózgowe zarówno u osoby masującej jak i u osoby lub zwierzęcia, które masażu doświadcza. Takie doświadczenie integruje ciało i umysł oraz ułatwia naukę, zapamiętywanie, zdolność logicznego myślenia, koordynację i regulowanie emocji. 

Naukowe podstawy

Nad masażem T-Touchem przeprowadzono wiele badań naukowych. Najciekawszym z nich jest badanie Mind Mirror przeprowadzone w latach 1987-88 na uniwersytecie w Colorado przez Lindę Tellington-Jones oraz  Annę Wise, pracującą uprzednio z psychobiologiem i biofizykiem Maxwellem Cade. Naukowiec ten, badając pracę mózgu joginów, uzdrowicieli i księży, odkrył, że w chwilach modlitwy, medytacji czy głębokiego skupienia występują u nich podobne wzorce fal mózgowych alfa, beta, theta i delfa, co jest dość rzadkim zjawiskiem. Żeby zrozumieć wagę tego odkrycia, należy wiedzieć kiedy możemy zaobserwować aktywność poszczególnych fal. Fale beta odpowiadają za wszystkie nasze procesy myślowe oraz percepcję zmysłową. Fale alfa stanowią pomost pomiędzy świadomością a nieświadomością i uaktywniają się w stanie głębokiego relaksu; są również wykorzystywanie w technikach szybkiego uczenia się. Aktywność fal theta charakterystyczna jest  dla stanu medytacji, transu i intensywnych przeżyć emocjonalnych. Aktywność fal delta obserwowana jest w stanie bardzo głębokiej medytacji lub niezwykle głębokiego snu; powiązana są z odczuwaniem empatii, intuicją, instynktownym działaniem. Reasumując, pojawienie się wzorców czterech fal mózgowych równocześnie jest możliwe jedynie wówczas, gdy mózg znajduje się w stanie najwyższej sprawności poznawczej oraz intelektualnej. Stan tej aktywacji nazwano Awakened Mind State czyli Stanem Przebudzenia Umysłu.

Anne Wise badając mózg Lindy Tellington-Jones podczas wykonywania masażu techniką T-Touch zauważyła, że znajduje się on w Stanie Przebudzenia Umysłu i postanowiła sprawdzić, czy dzieje się tak u wszystkich osób wykonujących T-Touch oraz jak przekłada się to na pracę mózgu osób masowanych. Przeprowadzone wówczas badania na ludziach i zwierzętach udowodniły, że T-Touch w równym stopniu aktywuje obydwie półkule mózgowe (prawą, odpowiedzialną za kreatywność i intuicję oraz  lewą, odpowiedzialną za logiczne myślenie) u obydwu stron biorących udział w masażu. Co więcej, badanie EEG wykazało u nich w tym czasie podobną aktywność czterech wymienionych wcześniej fal w obydwu półkulach mózgowych.

Reasumując, podczas wykonywania masażu T-Touch, mózg obydwu stron uczestniczących  w masażu znajduje się w stanie najwyższej relaksacji i sprawności: stanowi zintegrowaną całość i aktywowane są wszystkie jego funkcje. Fakt zaś, że zjawisko to dotyczy  zarówno osób masujących jak i osób lub zwierząt masowanych nazwano entrainment czyli współbrzmieniem.

Masaż T-Touch w praktyce

Każdy ruch masażu T-Touch jest kompletny sam w sobie i może być wykonywany w kilku rodzajach nacisku. Poszczególne techniki różnią się między sobą sposobem ułożenia dłoni, wielkością zataczanego koła oraz tempem wykonywania poszczególnych ruchów. Niezwykle ważne jednak jest, by każdy ruch kolisty wykonywany był dokładnie przez jeden i jedną czwartą obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdyż badania dowiodły, że tylko taki ruch aktywuje mózg w opisany wcześniej sposób. W osiągnięciu precyzji ruchów pomóc ma nam wizualizowana w głowie tarcza zegara, aktywująca ponadto logiczne myślenie.

Każda technika T-Touch może nam pomóc w innej sytuacji. „Szop pracz” poprawia krążenie, ogranicza opuchliznę i ułatwia gojenie. „Mglista pantera” pobudza samoleczenie się organizmu, redukuje ból i niepokój oraz działa rozluźniająco. Masaż uszu uspokaja, obniża puls, relaksuje i reguluje temperaturę. Unoszenie brzucha zwierzęcia na specjalnej chuście lub bandażu pomaga psom z problemami kręgosłupa oraz problemami z żołądkiem, jelitami lub brakiem apetytu. Niezależnie od tego jaką technikę masażu zastosujemy, ważne jest, aby podczas jego wykonywania obydwie ręce położone były na ciele zwierzęcia, co zapewnia lepszy przepływ uzdrawiającej energii.

Masaż T-Touch może być wykonywany na wszystkich zwierzętach i nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania. Warto również wspomnieć, że jego regularne  stosowanie nie tylko pomaga w leczeniu dolegliwości fizycznych i problemów natury psychologicznej, ale także bardzo wzmacnia więź i zaufanie pomiędzy zwierzęciem a masującym je opiekunem.