Klasy komunikacyjne - zajęcia dla psów z problemami

Klasy komunikacyjne, to nowoczesna forma zajęć dla psów mających problemy w kontaktach z innymi psami.  Choć udział w nich nie zawsze całkowicie rozwiązuje problemy czworonogów, pomaga im w rozwijaniu kompetencji społecznych, ćwiczeniu się w odczytywaniu mowy ciała oraz w  nauce panowania nad emocjami. 

Źródło: fot. Tomasz Mońko, www.facebook.com/tomasz.monko

 Podczas klas komunikacji, tak zwane psy problemowe nawiązują spontaniczne interakcje ze zrównoważonymi psami, które poprzez swoje zachowanie uczą je bezpiecznych sposobów wchodzenia w relacje, pokazują które zachowania nie są przez nie akceptowane i jakie konsekwencje one przynoszą. Wszystkie interakcje między zwierzętami są niewymuszone, tak więc jeśli pies problemowy nie ma ochoty na zbliżenie się do innego psa, nie musi tego robić.  Jeśli jednak zdecyduje się nawiązać kontakt, musi liczyć się ze skutkami swoich zachowań, określanych zazwyczaj jako zbyt bezpośrednie, natarczywe lub wręcz agresywne.

Psy spotykają się na dużym ogrodzonym terenie, który gwarantuje bezpieczeństwo tak psom, jak i osobom postronnym uczestniczącym w zajęciach, a będących poza ogrodzeniem. Dodatkowe bezpieczeństwo zwierząt gwarantuje wykorzystanie specjalnych bramek, które dzieląc plac na mniejsze rejony, umożliwiają przechodzenie psów z jednego obszaru w drugi,  Bramki można w każdej chwili otworzyć lub zamknąć; co więcej zostają one otwarte tylko jeśli widać, że psy, które weszły w interakcje przez barierę, poradzą sobie w bezpośredniej konfrontacji. Psy same podejmują decyzję o przejściu przez bramkę, nie są do tego w żaden sposób nakłaniane. Podobnie, jeśli jeden z psów decyzje się wycofać na zajmowany wcześniej teren i zrezygnować z dalszych interakcji, bramka jest zamykana za nim tylko po to, by mógł  on poczuć się bezpiecznie.

Źródło: fot. Tomasz Mońko, www.facebook.com/tomasz.monko

Jeśli jest to niezbędne, w klasach komunikacyjnych wykorzystywany jest również określony sprzęt szkoleniowego taki jak smycz czy kaganiec. Założeniem zajęć jest jednak takie dobranie psów oraz stworzenie na tyle bezpiecznej sytuacji, by sprzęt ten, nawet jeśli zastosowany na początku spotkania, został wyeliminowany w późniejszej jego części.

Z psem problemowym może pracować zarówno jeden pies jak i kilka. Na placu zawsze obecny jest opiekun psa problemowego, dzięki czemu pies ten czuje się bezpieczniej. Warto dodać, że klasy komunikacyjne służą również ludziom, którzy uczą się rozumieć znaczenie poszczególnych psich zachowań,  odczytywać mowę ciała psów oraz komunikować się z nimi za pomocą takiej mowy ciała, którą zwierzęta potrafią zrozumieć.

Najbardziej znaną osobą, która organizuje klasy komunikacyjne w Europie jest Włoszka Alexa Capra, która regularnie przyjeżdża do Polski na zaproszenie Fundacji Psia -Wachta. W Polsce znani są również Michele Minnuno, uczeń Capry, oraz Marina Garfangoli, jej współpracowniczka. Michele Minnuno już kilkukrotnie prezentował w Warszawie filmy z zajęć prowadzonych w schroniskach, gdzie nauczycielami psów problemowych są jego dwa własne psy zaadoptowane ze stada psów wolnobytujących na terenie kampusu uniwersyteckiego. Marina Garfangoli zaś, pokazuje nam klasy komunikacyjne w praktyce, organizując je wraz z Talking Dogs tuż koło Częstochowy.

Idea klas komunikacyjnych jest ciekawa i działa już od kilku lat. Chociaż Alexa Capra mówi, że jak do tej pory podczas zajęć nie miały miejsca żadne niebezpieczne zdarzenia, przyznaje również, że nie udaje się jej całkowicie unikać sytuacji stresujących zwierzęta i wspomina o wysokim stopniu napięcia psów zarówno tych problemowych, jak i psów „nauczycieli”. Kolejnym założeniem klas jest udział w nich psów znanych organizatorowi, który dzięki temu potrafi odpowiednio dobrać psy do siebie, ocenić z jakimi sytuacjami dadzą sobie radę oraz przewidzieć ich zachowanie. Prowadzenie w Polsce zajęć prowadzonych przez specjalistów z zagranicy, wyklucza uczestnictwo psów dobrze znanych trenerowi, który musi bazować na ocenie opiekuna zwierzęcia, a ten zazwyczaj nie jest specjalistą i często nie potrafi nawet odczytać mowy ciała swojego psa. Ponadto niektóre techniki stosowane podczas zajęć, jak na przykład przekierowywanie napięcia zwierząt problemowych na zabawę,  nie są popierane przez wielu trenerów, którzy przedkładają wyciszanie psa i obniżanie jego poziomu stresu  nad przekierowanie go na inną aktywność.  

Tak czy inaczej, udział w klasach komunikacyjnych może stać się ważnym doświadczeniem zarówno dla specjalistów jak i dla opiekunów zwierząt. Zobaczenie jak przebiega aranżowanie sytuacji, dobór psów oraz przebieg interakcji między nimi, pozwoli lepiej poznać liczne aspekty zajęć oraz psiej komunikacji. Najbliższe zajęcia praktyczne organizowane przez Talking Dogs,  odbędą się już we wrześniu tego roku.