Kastracja psa i suki - na czym polega?

Kastracja i sterylizacja to terminy często używane w kontekście posiadania zwierzęcia. W świadomości właścicieli najczęściej zabieg sterylizacji przypisany jest do samic, zaś kastracji do samców. Terminy te jednak używane są błędnie. Czym tak naprawdę jest kastracja? Czym różni się od sterylizacji? 

Źródło: iStockphoto/Thinkstock

Oba zabiegi łączy to, że pozbawiają zwierzę możliwości rozmnażania się. W czasie kastracji usuwane są narządy rozrodcze, a więc u samców jądra, zaś u samic macica i jajniki. Sterylizacja odbywa się bez ich chirurgicznego usunięcia. U suk wykonuje się podwiązanie jajowodów, a u psów nasieniowodów. Macica, jajniki czy jądra pozostają, produkują hormony, jednak w razie ewentualnego krycia szanse na posiadanie potomstwa są zdecydowanie mniejsze. W weterynarii zatem w większości wykonuje się zabiegi kastracji.

Kastracja suki czy psa jest zabiegiem operacyjnym. Z tego powodu wykonuje się ją w sterylnych warunkach, na sali operacyjnej, w znieczuleniu ogólnym. Jest to niezmiernie istotna informacja, gdyż do takiego zabiegu zwierzę powinno być odpowiednio przygotowane. Przed znieczuleniem ogólnym warto zasięgnąć rady lekarza weterynarii i wykonać podstawowe badanie kliniczne oraz badania krwi, by jak najlepiej dobrać środki do znieczulenia ogólnego i zminimalizować ryzyko powikłań anestetycznych i chirurgicznych.

Kastracja samców
U samców usuwa się jądra z jednego cięcia wykonywanego tuż przed moszną. Oba jądra wraz z najądrzami wyciąga się na zewnątrz, a następnie po podwiązaniu powrózka nasiennego odejmuje. Ranę zaszywa się nićmi wchłanialnymi lub niewchłanialnymi, czyli takimi, które należy usunąć po czasie wygojenia. Sam zabieg nie trwa długo i zazwyczaj po około dwóch godzinach pies może wrócić do domu. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku tzw. wnętrostwa, czyli niezstąpienia jądra do moszny. Może to dotyczyć jednego lub dwóch jąder. Zamiast znajdować się w worku mosznowym, zatrzymują się one w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym. Kastracja samca wnętra poprzedzona być musi badaniem USG celem zlokalizowania jądra. Ze względu na wyższą niż w mosznie temperaturę jądra wnętrowskie są dużo bardziej narażona na nowotworzenie i powinny być bezwzględnie usuwane.

Korzyści z kastracji samców to przede wszystkim zmniejszenie popędu płciowego, a więc i ucieczek. Nie każda psia wędrówka kierowana jest hormonami, jednak gdy w okolicy pojawia się suka w cieczce to na pewno motywacja do wyjścia z domu jest większa, a zarazem szansa na wypadek komunikacyjny czy trafienie do schroniska. Ewentualne powikłania po zabiegu są typowe jak dla każdej operacji: krwawienia, zakażenia ran, czy ryzyko znieczulenia ogólnego.

Kastracja suk
Suczki kastruje się zwyczajowo z cięcia przeprowadzanego przez środek jamy brzusznej. W czasie operacji usuwane są oba jajniki oraz cała macica. Zabieg ten warto przeprowadzić przed pierwszą cieczką. Oprócz oczywistych walorów antykoncepcyjnych, dodatkowo w znacznym stopniu ograniczy on możliwość rozwoju nowotworu gruczołu mlekowego. Późniejsze kastracje nie przynoszą już tej dodatkowej korzyści. 

Jakie mogą być powikłania po takich zabiegach? Jak i u psów istnieje ryzyko operacyjne. Dodatkowo u suk zdarzyć się może pokastracyjne nietrzymanie moczu. Wynika to z wpływu estrogenu na zwieracz cewki moczowej. Gdy odejmiemy jajniki, a poziom hormonów płciowych spadnie, mięsień zamykający cewkę moczową może niedomagać. Możliwa jest jednak terapia farmakologiczna takich zaburzeń.

A korzyści? Cieczka jeden czy dwa razy do roku to koszmar większości właścicieli suczek. Stado adoratorów pod drzwiami i na spacerach, plamienie w domu, ucieczki i niechciane mioty. Kastracja eliminuje też ryzyko chorób układu rozrodczego, jak ropomacicze czy nowotwory. O czym już wspomniano, przeprowadzona wcześnie chroni przed najczęstszym u suk nowotworem gruczołu mlekowego. 

Korzyści kastracji zdecydowanie przewyższają ewentualne komplikacje. Warto porozmawiać o zabiegu z zaufanym lekarzem weterynarii, by przeprowadzić go świadomie i jak najbardziej bezpiecznie dla naszego pupila.