Jednostki zajmujące się zwierzętami m.st. Warszawa

Źródło: Shutterstock
Lp. Zwierzęta Jednostka realizująca Telefon kontaktowy do jednostki
1.

zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy Straż Miejska 986 /24h/
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2 (22)846 02 36 Interwencje /24h/, Biuro Adopcji /8.00-16.00/ 
0 692 448 615 /24h/
0 604 778 747 /8.00-20.00/
(22) 868 06 34, (22) 868 15 79 /Centrala: administracja 8.00-16.00, sprawy zwierząt 8.00-20.00/
2.


koty wolno żyjące


Straż Miejska 986 /24/
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnic informacje na stronie
www.bip.warszawa.pl 
Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska (22) 25 79 245/47/8.000-16.00/
3. zwierzęta egzotyczne Straż Miejska 986 /24h/
4. psy bezdomne zachowujące się agresywnie, które stanowią zagrożenie dla otoczenia Straż Miejska 986 /24h/
Policja 997 /24h/
Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska (22) 25 79 245/46,47/ (22) 25 79 369 /8.00-16.00/
5. owady błonkoskrzydłe np.: szarańcze, osy, pszczoły Straż Miejska 986 /24h/
Straż Pożarna w stanach zagrożenia życia 998 /24h/
6. zdarzenia ze zwierzętami na wysokościach np.: kot na drzewie, ptak zaplątany w drutach Straż Miejska 986 /24h/
Straż Pożarna 998 /24h/
Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska (22) 25 79 245/46/47 /8.00-16.00/
7. zwierzęta dziko żyjące np.: dzik, jeleń, łoś, lis, kuna:
- żywe, ranne z terenu m. st. Warszawy
- padłe z terenów leśnych będących we władaniu Lasów Miejskich Warszawa 
Lasy Miejskie Warszawa (22) 612 25 60 tel. dyżurny wew. 222 /24h/
(22) 610 46 87 /24h/ ul. Grochowska 178/184 
(22) 756 34 75 /7.00-21.00/
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt ul. Prawdziwka 2, Warszawa
8. wypadki drogowe z udziałem zwierząt bezdomnych Straż Miejska 986 /24h/
wypadki drogowe z udziałem kotów wolno żyjących Straż Miejska 986 /24h/
Wydział Spraw Zwierząt Biura Ochrony Środowiska (22) 25 79 245/46/47 /8.00-16.00/
Wydział ochrony Środowiska dla Dzielnic informacja na stronie
www.bip.warszawa.pl 
9. ptaki (ranne, uwięzione) Straż Miejska 986 /24h/
Miejski Ogród Zoologiczny (azyl dla ptaków) (22) 670 22 07 /7.00-19.00/, e-mail: azyl@zoo.waw.pl
ptaki mozna przywozić przez całą dobę 
10. przypadki pogryzień człowieka przez zwierzę Powiatowy Lekarz Weterynarii (22) 841 13 19 /8.00-16.00/
dr K. Kobyliński 0 665 002 911 /8.00-16.00/ 

1) zwłoki zwierząt z terenów publicznych usuwa Zarząd Oczyszczania Miasta (22) 522 40 64 centrala /24h/, (22) 629 84 23 /24h/ oraz Urząd Dzielnic m.st. Warszawy
2) zwierzęta bezdomne ranne transportuje Straż Miejska i Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt