Ilość związków biologicznie czynnych w diecie psa

Wzrastająca ilość suplementów diety dedykowanych psom a zwierających coraz większą ilość związków biologicznie czynnych nasuwa pytanie: czy związki te są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu czy jest to dobrze przemyślana strategia marketingowa?

Źródło: Shutterstock

W ciągu ostatniej dekady systematycznie wzrasta liczba doniesień naukowych dotyczących możliwości wykorzystania w żywieniu, zarówno zwierząt jak i ludzi, związków biologicznie czynnych występujących zarówno w surowcach pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Zainteresowanie to jest wynikiem licznych obserwacji i badań epidemiologicznych, stwierdzających związek pomiędzy ilością spożywanych warzyw i owoców i innych źródeł tych składników, a zmniejszonym ryzykiem zachorowalności na niektóre choroby związane z nieprawidłowo zbilansowaną dietą. 

Stwierdzony w diecie brak składników biologicznie czynnych (m.in. witamin, związków  siarkowych, flawonoidów, izotiocjanianów, katechin), niedostateczna ilość poszczególnych frakcji włókna pokarmowego, nieprawidłowy stosunek nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin n-3 i n-6, niedostatecznie dobre źródła białka, złe proporcje pomiędzy poszczególnymi składniki mineralnymi czy dieta oparta na żywności wysokoprzetworzonej - to tylko niektóre przyczyny, które leżą u podłoża rozwoju takich chorób jak: otyłość, cukrzyca typu II, niektóre rodzaje nowotworów, szczególnie nowotworów dalszego odcinka przewodu pokarmowego czy zmiany zwyrodnieniowe w układzie kostno-stawowym lub w centralnym i obwodowym układzie nerwowym. Większość cennych i wysoce aktywnych biologicznie związków spożywanych jest wraz z dietą, w postaci suplementów pokarmowych bądź czynnych składników „żywności funkcjonalnej”. 

Wykorzystanie w żywieniu zwierząt suplementów diety, które zdaniem producenta, wywierają efekt dietoprofilaktyczny może być skutecznym sposobem na poprawienie ich komfortu życia, natomiast koniecznie należy wziąć pod uwagę pojawienie się ewentualnych efektów ubocznych.