Jak przebiega trawienie w przewodzie pokarmowym psa?

Można by stwierdzić że układ pokarmowy psa, nie różni się niczym specjalnym od naszego własnego. Ale to wciąż będzie tylko stwierdzenie. Jako opiekunowie powinniśmy mieć choć odrobinę pojęcia o procesach przebiegających w układzie trawiennym pupila, bo to od nas zależy jego dobre zdrowie i samopoczucie.

Źródło: Shutterstock

Przewód pokarmowy psa rozpoczyna się jamą gębową, w której pokarm ulega rozdrobnieniu i zostaje zapoczątkowane trawienie, następnie pokarm zmieszany ze śliną dostaje się gardłem i przełykiem do żołądka, gdzie zachodzą właściwe procesy trawienne. Psy nie rozcierają pokarmu. Połykają go w dość dużych kawałkach.

Następnym odcinkiem przewodu pokarmowego jest jelito cienkie (dzielące się na dwunastnicę, jelito czcze i kręte), do którego uchodzą enzymy soku trzustkowego produkowanego przez trzustkę i żółć produkowana przez wątrobę. W jelicie cienkim dochodzi o właściwego trawienia i rozkładania pokarmu do składników prostych wchłanianych przez kosmki jelitowe. Natomiast niestrawione resztki pokarmowe dostają się do jelita grubego (dzielącego się na jelito ślepe, okrężnicę i odbytnicę). W jelicie grubym zachodzi wchłanianie wody, formowanie kału oraz przy udziale mikroflory jelitowej niestrawione wcześniej składniki są dalej rozkładane i powstają składniki energetyczne oraz inne, których znaczenie dla funkcjonowania całego organizmu są nieocenione. Transport treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym zachodzi dzięki pracy jego mięśni.

Na szybkość przesuwania treści pokarmowej oraz skurcze okrężne mięśni odpowiedzialne są takie czynniki jak: bodźce zewnętrzne (np. zapach), aktywność układu neurohormonalnego oraz składniki pokarmu (głównie składniki włókna pokarmowego, ilość cukrów prostych czy ilość białka w diecie).

Składniki pokarmowe, to składniki odżywcze, które po uwolnieniu w procesie trawienia mogą być wchłonięte w przewodzie pokarmowym i wykorzystane przez organizm. Składniki pokarmowe pełnią w organizmie funkcje budulcową, energetyczną i regulującą. Do składników budulcowych należą: białko, kwasy tłuszczowe i związki mineralne. Do składników energetycznych: węglowodany, tłuszcze i częściowo białka. Natomiast funkcje regulujące pracę całego organizmu pełnią: witaminy, enzymy, związki mineralne oraz niektóre związki biologicznie czynne zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego.

Proces trawienia musi być zapoczątkowany między innymi dzięki żółci, czyli wydzielinie komórek wątrobowych. W jej skład wchodzą: sole kwasów żółciowych, cholesterol, barwniki żółciowe, będące produktami degradacji hemoglobiny, substancje śluzowe, lipidy, kwasy tłuszczowe i kwasy nieorganiczne. Wydzielanie żółci jest najobfitsze bezpośrednio po przyjęciu posiłku, natomiast w okresie międzyposiłkowym nadmiar żółci magazynowana jest w pęcherzyku żółciowym, gdzie zostaje ona zagęszczona. Sole kwasów żółciowych, które są głównym składnikiem czynnym żółci, powodują emulgację tłuszczów, zwiększając powierzchnię kropelek tłuszczu i zapoczątkowują działanie lipaz – głównych enzymów trawiących składniki lipidowe.

Głównym narządem produkującym całą gamę enzymów jest trzustka. Sok trzustkowy, zawiera enzymy rozkładające węglowodany (amylazy), enzymy rozkładające tłuszcze na glicerol i wolne kwas tłuszczowy (lipazy) oraz enzymy rozkładające białka do oligopeptydów i pojedynczych aminokwasów (proteaza).

Do najważniejszych soków trawiennych w przewodzie pokarmowym należą: ślina, sok żołądkowy, sok trzustkowy (trzustka), żółć i sok jelitowy. Ilość wydzielanych soków trawiennych u psa wynosi ok. 1 - 10 litrów na dobę.

Obecnie bardzo duża uwaga skupiona jest na funkcjonowaniu przewodu pokarmowego i jego roli w regulacji wszystkich funkcji życiowych organizmu. Przewód pokarmowy traktowany jest obecnie jako narząd wydzielający dużą liczbę czynników hormonalnych wpływających na cały organizm. Sposób pobierania pokarmu oraz jego skład gwarantują prawidłowy przebieg nie tylko procesów trawiennych. Wiadomo, że zaburzenia trawienia prowadzą do powstawania zaburzeń związanych z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Stres oraz niewłaściwe warunki w których pies jest karmiony są przyczyną zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, które mogą prowadzić do otyłości bądź jadłowstrętu.