Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne juniora?

Żywienie szczeniąt to zmora wielu właścicieli psów, niezależnie od tego czy są posiadaczami maleńkiego chihuahua'y, olbrzymiego mastifa czy też niewielkiego kundelka. Odpowiednie żywienie na tym etapie życia ułatwi wyrobienie w naszym pupilu dobrych nawyków żywieniowych, dzięki czemu będziemy mogli uchronić go od wielu chorób w życiu dorosłym. Jak więc zrobić to prawidłowo, by szczenię wyrosło na zdrowego i szczęśliwego psa?


Źródło: Shutterstock

Zapotrzebowanie juniorów na energię jest zdecydowanie wyższe niż psów dorosłych, ale wraz ze wzrostem zwierzęcia stopniowo obniża się. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że niekiedy pięciomiesięczne szczenię ważące 10 kg będzie zjadało dokładnie taką samą objętość karmy dla szczeniąt, co 20 kg dorosły pies żywiony karmą dla psów dorosłych.

Powszechnie przyjmuje się, że do momentu osiągnięcia 50% końcowej masy ciała zapotrzebowanie energetyczne jest 3-krotnie wyższe niż wartość spoczynkowego zapotrzebowania energetycznego, następnie stopniowo zmniejsza się w taki sposób, aby po osiągnięciu przez zwierzą 80% docelowej masy ciała było ono dwukrotnie wyższe. Wyjątkiem tutaj mogą być dogi, u których zapotrzebowanie energetyczne w okresie wzrostu jest o około 25% wyższe niż szczeniąt wszystkich innych ras. Bez względu jednak na wszystko należy pamiętać, że chociaż szczeniak rosnąc znacznie zwiększa swoją masę ciała, to jednocześnie spada jego zapotrzebowanie energetyczne, przeliczane na tę masę ciała.

U szczeniąt ras dużych i olbrzymich bardzo ważne jest, aby ilość energii podawanej w pokarmie nie była wyższa niż zapotrzebowanie. Nadmiar energii w pokarmie może spowodować przyspieszenie wzrostu, co z kolei może doprowadzić do rozwinięcia się zaburzeń szkieletu. Ponadto jeżeli nadmiar energii w pokarmie spowoduje u szczeniąt nadwagę, przeniesie się ona na dorosłe życie zwierzęcia i zwiększy ryzyko wystąpienia wielu poważnych chorób (np. cukrzycy).

Należy bardzo mocno zaakcentować fakt, iż prawidłowo dobrane zapotrzebowanie energetyczne oraz wszystkich składników odżywczych do typu budowy psa jest podstawową czynnością, która zagwarantuje optymalny wzrost i zdrowie. W przypadku psów rasowych zadanie jest ułatwione - szczegółowy opis wzorca danej rasy jest podpowiedzią jak taką dawkę pokarmową konstruować, w przypadku psów nierasowych pozostaje nam aktualna masa ciała zwierzęcia oraz jego obserwacja i rejestracja przyrostów masy ciała.

Wykorzystując w żywieniu karmę komercyjną należy bezwzględnie przestrzegać ilości karmy, którą producent rekomenduje do użycia. Energetyczność karm suchych to około 4000 kcal w 1 kg karmy. Jeżeli w żywieniu szczenięcia musimy wykorzystać 600 kcal (co odpowiada 150 gr karmy suchej) to każde 15 gr karmy jest to 60 kcal więcej (10% dobowego zapotrzebowania energetycznego).

Okres karmienia szczeniąt jest momentem, w którym uczymy psa prawidłowych nawyków żywieniowych. Zakładamy, iż w ramach prawidłowego postępowania żywieniowego nie dopuszcza się dokarmiania psa za pomocą różnych przekąsek - chyba, że ilość energii i składników odżywczych jest uwzględniona w dobowym zapotrzebowaniu. Proszę pamiętać, że np. 1 plasterek salami zawiera około 40 kcal – co w znacznym stopniu uzupełnia ilość energii, nie pisząc już o tym, że uczymy psa „żebrania”.

 

Tabela. Sposób wyliczenia dobowego zapotrzebowanie na energię szczeniąt

 

Przedział czasowy

dzienne rekomendowane
przyjęcie energii

kcal/kg m.m

od odsadzenia do osiągnięcia 50% masy ciała dorosłego osobnika

3

210

50-80% masy ciała dorosłego osobnika

2,5

175

>80% masy ciała dorosłego osobnika

1,8-2,0

125-140

 

 Tabela. Dobowe zapotrzebowanie energetyczne szczeniąt

miesiąc życia szczeniaka

aktualna masa ciała
kg

masa ciała
psa dorosłego
kg

zapotrzebowanie energetyczne
kcal/dobę

3

0,9

2

178

2,3

5

324

4

10

536

5,8

15

733

7,4

20

913

9,1

25

1092

10,7

30

1262

12,3

35

1425

13,4

40

1530

14,5

45

1625

15,4

50

1713

16,8

60

1866

6

1,6

2

229

4

5

441

7,5

10

730

10,9

15

974

14

20

1192

17,1

25

1397

20

30

1588

22,8

35

1767

25,6

40

1974

28,4

45

2174

31

50

2367

36

60

2734

8-12

2

2

222

5

5

441

9,5

10

748

14,3

15

1013

19

20

1258

22,9

25

1468

26,5

30

1655

29,8

35

1823

33,6

40

2000

37,4

45

2168

41

50

2330

48

60

2633