Fizyczna podpowiedź

Fizyczna podpowiedź należy do tradycyjnych metod szkoleniowych, które bazują na użyciu smyczy, obroży czy też dotknięciu psa ręką skłaniając go do przyjęcia odpowiedniej pozycji.

Źródło: Hemera/Thinkstock

Fizyczna podpowiedź jest bardzo szybkim i łatwym sposobem nauczenia psa przyjmowania określonych pozycji czy wywoływania pożądanych zachowań. Niestety większość osób posługujących się tą techniką nie ma wyczucia i umiaru. Szarpiąc psa smyczą, a niekiedy kolczatką czy używając własnej ręki w celu skorygowania psa lub ukarania go, otrzymujemy efekt zupełnie przeciwny od zamierzonego. Szkoląc psa w taki brutalny sposób niszczymy jego zaufanie do nas. W psie utrwala się skojarzenie, że pan, smycz i trening wiążą się z dużymi nieprzyjemnościami. Mimo, że da się w ten wypracować z psem niektóre zachowania, już po spuszczeniu go ze smyczy tracimy nad nim całkowitą kontrolę.

Metoda ta chociaż łatwa w założeniach i szybko przynosząca pożądane efekty, nie powinna być stosowana przez niedoświadczonych trenerów. Aby była skuteczna i nie krzywdziła psa, wymaga dużej wiedzy i wyczucia podczas jej stosowania w treningu psa.

 

Poczytaj: Stanley Coren, Tajemnice psiego umysłu, Łódź, 2006;