Dlaczego niektóre psy przedwcześnie siwieją?

Pierwsze oznaki siwizny pokazują się u większości psów około 7-8 roku życia. Jednak niektóre całkiem poza tym zdrowe i wesołe psy zaczynają siwieć znacznie wcześniej, czasami nawet przed ukończeniem pierwszego roku życia. Taka przedwczesna siwizna w ogóle nie wpływa na zachowanie psa i wcale nie oznacza, że nasz pupil się przedwcześnie starzeje. Skąd się zatem bierze u całkiem młodych psów posiwiała mordka? Otóż okazało się, że istnieje pewien związek pomiędzy przedwczesnym siwieniem, a lękliwością i nadpobudliwością u psów.

Dlaczego psy przedwcześnie siwieją? Dlaczego psy przedwcześnie siwieją? Źródło: internet

Naukowcy psi behawioryści przeprowadzili badanie na 400 psach w wieku 1-4 lat za pomocą kwestionariusza dotyczącego zachowania psa  w konkretnych sytuacjach oraz dołączonego do niego zdjęcia zwierzaka. Kwestionariusz wypełniony przez właściciela określał poziom zachowań związanych z lękliwością: posikiwanie jako oznaka podporządkowania, lęk separacyjny, strach przed obcymi ludźmi, innymi psami, głośnymi dźwiękami, niespodziewanymi zachowaniami, unikanie dotyku, popiskiwanie w sytuacjach stresujących i nadmierne linienie w nowych miejscach itp. oraz z nadpobudliwością: trudności w wykonywaniu polecenia „zostań”, skakanie na ludzi, szczekanie, bieganie w kółko, niemożność wyciszenia się itd. Z badania wyeliminowano psy z jasnym pyskiem i na podstawie zdjęć określono cztery stopnie siwizny: brak, siwizna środkowa, siwizna połowiczna i całkowita. Następnie badano zależność pomiędzy stopniem siwizny a lękliwością i nadmierną reaktywnością u poszczególnych osobników.

Wnioski, do jakich doszli naukowcy były następujące:

  • Siwizna także przedwczesna pogłębia się wraz z wiekiem psa
  • Siwizna skorelowana jest z lękliwością i nadpobudliwością
  • Lękliwość np. strach przed głośnymi dźwiękami, obcymi psami i ludźmi bardziej wpływa na stopień siwizny niż nadpobudliwość
  • Przedwczesne siwienie występuje częściej u suk niż u samców

 

Na podstawie: Camille King,  Thomas J. Smith, Temple Grandin, Peter Borchelt:  Anxiety and impulsivity: Factors associated with premature graying in young dogs