Czy Twój pies jest optymistą czy pesymistą?

Naukowcy zajmujący się badaniem zwierząt twierdzą, że czworonogi podobnie jak ludzie dzielą się na optymistów i pesymistów. Różnice w nastawieniu do życia mogą mieć różne przyczyny. Najczęściej wynikają z indywidualnych uwarunkowań genetycznych i doświadczeń życiowych. Określone predyspozycje przypisuje się często nawet konkretnym rasom psów. Niektóre czworonogi są wyraźnie aktywniejsze i bardziej skłonne do podejmowania ryzyka od innych.

Wiele cech osobowości psa można dostrzec już we wczesnym dzieciństwie Wiele cech osobowości psa można dostrzec już we wczesnym dzieciństwie Źródło: Edith Soghomonyan

Badania dotyczące osobowości psów zostały przeprowadzone przez australijskich naukowców pracujących na uniwersytecie w Sydney. Eksperyment polegał na obserwacji reakcji zwierząt na różne dźwięki, a następnie nagradzania ich za pomocą napojów. Większość przebadanych psów okazała się optymistami. Testowa grupa czworonogów była jednak zbyt mała, aby na podstawie eksperymentu wyciągać wnioski odnoszące się do wszystkich psów.

Dr. Melissa Sterling twierdzi, że psy z pesymistyczną osobowością mocniej niż inne czworonogi przeżywają niepowodzenia i rzadziej podejmują niebezpieczne ich zdaniem aktywności. Dlatego nie powinny być brane pod uwagę przy selekcji psów pomagających w wykrywaniu materiałów wybuchowych oraz angażowane do pracy w służbach mundurowych. Pesymistycznie nastawione czworonogi nie zawsze sprawdzają się w dogoterapii, ale ze względu na wrodzoną ostrożność idealnie nadają się do roli psów przewodników dla osób niewidomych lub niepełnosprawnych.

Większość cech osobowości psa można dostrzec już w okresie dzieciństwa. Poprzez odpowiednie wychowanie opiekun czworonoga może kształtować charakter swojego pupila i wpływać na jego zachowanie w dorosłym życiu.

 

Źródło: Mother Nature Network