Czy roboty zastąpią psy pasterskie?

Od wielu wieków na całym świecie psy pasterskie pomagają strzec pasterzom stad zwierząt hodowlanych. Do niedawna wydawało się, że są niemożliwe do zastąpienia, gdyż żadne urządzenie czy maszyna nie jest w stanie zaopiekować się stadem owiec liczącym kilkadziesiąt czy nawet kilkaset sztuk zwierząt. Tymczasem już wkrótce może okazać się, że powstaną roboty umiejące zapanować nad stadami zwierząt hodowlanych.

Psy pasterskie to niezwykle inteligentne czworonogi Psy pasterskie to niezwykle inteligentne czworonogi Źródło: fot. Tomasz Mońko, www.facebook.com/tomasz.monko

Naukowcy pracujący na uniwersytecie Swansea odkryli algorytm, który umożliwia kontrolowanie zachowania stad zwierząt oraz tłumów ludzi. Może on zostać w przyszłości wykorzystany do stworzenia maszyn i robotów kontrolujących różne grupy i stada. Dodatkowo zdaniem naukowców odkrycie algorytmu może pomóc podczas przeprowadzania różnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, na przykład usuwania z wody zanieczyszczeń w postaci plam oleju.

Od dawna wiadomo, że owce odczuwające zagrożenie przemieszczają się do środka stada. Dzięki przebywaniu blisko siebie odzyskują poczucie bezpieczeństwa. Daniel Strombom i inni naukowcy zainstalowali niezwykle precyzyjne urządzenia rejestrujące położenie i ruchy owiec oraz psów pasterskich. W ten sposób odkryli istotne szczegóły związane z mechanizmami ich zachowań. Warto dodać, że psy pasterskie są niezwykle cenione przez hodowców na całym świecie. Ceny takich czworonogów w Wielkiej Brytanii wynoszą często ponad 9000 funtów, co stanowi równowartość kwoty jaką trzeba zapłacić za miejski samochód.

Większość hodowców nie wierzy jednak, że jakakolwiek maszyna czy robot może kiedykolwiek zastąpić prawdziwego psa pasterskiego. Ponadto żadne urządzenie nie jest w stanie nawiązać więzi emocjonalnej i zaprzyjaźnić się ze swoim właścicielem czy hodowcą.

 

Źródło: The Telegraph