Czy psy są podobne do właścicieli?

Nie od dzisiaj wiadomo, że psy upodobniają się do swoich właścicieli albo odwrotnie... Okazuje się jednak, że świadczą o tym nie tylko dowcipne zdjęcia krążące po internecie, ale i rzetelne badania naukowców!

Uderzające podobieństwo, ale czy to tylko żart? Uderzające podobieństwo, ale czy to tylko żart?

W Japonii przeprowadzano ciekawy eksperyment. Każdy z ponad 500 uczestników badania, przeprowadzonego przez Nakajima, uczonego związanego z Kwansei Gakuin University, dostał dwie kartki papieru. 

Na każdej z nich znajdowało się po 20 par ludzi i psów, przy czym na jednej kartce pary były prawdziwe, a na drugiej  pozmieniane. Uczestników, których poddano badaniu, podzieleni zostali na pięć grup. Jednej z nich pokazano całe zdjęcia, a w pozostałych grupach zasłonięto twarze ludzi i pyski psów. Ci, którzy oglądali całe zdjęcia, w 80%  potrafili wskazać, który zestaw psów i ich właścicieli jest prawidłowy. Tam, gdzie zasłonięto właścicielom usta, wynik był nieomal równie imponujący – 73% wybrało prawdziwy zestaw par. Najbardziej zaskakujące wyniki osiągnięto w grupie, która dostała zestaw z widocznymi tylko małymi wycinkami twarzy – jedynie z samą linią oczu. W tej grupie aż 74% wybrało prawidłowe odpowiedzi. Natomiast najgorsze wyniki osiągnęła grupa, w których zakryto całe oczy pary – wynik był bliski błędowi statystycznemu. 

Podobieństwo zwierząt i ich właścicieli potwierdziły także badania naukowe prowadzone kilka lat temu na Uniwersytecie w San Diego. Podczas badania sfotografowano osobno kilkadziesiąt par psów i ich właścicieli. Badanym przedstawiano zdjęcie właściciela i zdjęcia dwóch psów. Zadaniem uczestników było dopasowanie psa do właściciela. Wyniki okazały się naprawdę szokujące. Respondenci byli w stanie przyporządkować odpowiedniego psa do odpowiedniego właściciela w ponad 90% przypadków!