Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami znęcania się nad zwierzętami?

W każdym przypadku gdy jesteśmy świadkami zagrożenia życia zwierzęcia – czy to w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia czy też ingerencji ludzkiej – powinniśmy natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

Źródło: shutterstock

Pierwszym kontaktem powinna być policja bądź straż miejska (gminna) – mają one obowiązek reakcji i odwiezienia zwierzaka do miejsca, gdzie będzie mogła być mu udzielona fachowa pomoc.

W całej Polsce działają również oddziały Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Z uwagi na rozbudowaną strukturę (inspektoraty, koła i oddziały  w całym kraju) oraz odpowiednio przygotowany i przeszkolony  personel – inspektorzy TOZ sa w stanie zareagować odpowiednio do sytuacji i udzielić pomocy, tam gdzie jest to konieczne. TOZ ma również kompetencje do wnioskowania o odebranie właścicielowi zwierzaka w przypadku stwierdzenia niehumanitarnego traktowania.