Co zawierają karmy dla psów z nadwagą lub otyłych?

Na rynku są dwa rodzaje karm przeznaczonych dla psów z nadwagą i otyłych. W skład każdego z nich wchodzą inne składniki, dzięki czemu można dobrać karmę bardziej odpowiadającą smakowo naszemu pupilowi. Trzeba liczyć się także z pewnymi efektami ubocznymi takiego żywienia. Zobacz czego powinieneś się spodziewać.


Źródło: Shutterstock

Komercyjne karmy redukujące masę ciała dzielą się na dwie grupy: karmy o niskiej zawartości tłuszczu przy jednocześnie wysokiej zawartości węglowodanów strawnych oraz karmy o wysokiej zawartości niestrawnego włókna pokarmowego.

Karmy odchudzające o obniżonej zawartości tłuszczu

Większość karm odchudzających na rynku zawiera obniżony poziom tłuszczu, zaś jego miejsce zajmują węglowodany. Są one doskonałym źródłem energii w karmach o obniżonej zawartości tłuszczu, ponieważ ich gęstość energetyczna jest o połowę mniejsza niż tłuszczu. W efekcie w tej samej objętości pokarmu dostarcza się organizmowi ponad dwa razy mniej energii. Poza tym spalanie węglowodanów wywołuje także silny efekt termogeniczny, czyli wytwarzane jest bardzo dużo ciepła. Tak więc zamiana w karmie tłuszczu na węglowodany strawne bez dodatku dodatkowej ilości włókna nie powoduje zmian strawności, ale dieta zawiera mniej kalorii. Najlepsze źródła strawnych węglowodanów to kukurydza i ryż. Karmy zawierające wysoki poziom strawnych węglowodanów w przeciwieństwie do diet zawierających wysoki poziom włókna, nie powodują powstawania zwiększonej ilości kału ani częstości defekacji. Pozwalają one także na uzyskanie zmniejszenia masy ciała i obniżenie energii metabolicznej karmy przy zachowanej strawności i dostępności składników pokarmowych. Może bez oporów podawać je przez długi czas.

Karmy odchudzające o zwiększonej zawartości włókna

Inna możliwość zmniejszenia gęstości kalorycznej to dodatek niestrawnego włókna (przy niskiej ilości tłuszczu). Zwiększona objętość i zmniejszona strawność karmy wywołuje uczucie sytości, przy ograniczonym poborze energii. Ten rodzaj postępowania redukującego masę ciała zastosowano u zwierząt bazując na doświadczeniach redukcji masy ciała u ludzi. Brak jest jednak jednoznacznych dowodów potwierdzających, że wysoki poziom niestrawnego włókna gwarantuje zmniejszenie masy ciała, a poza tym, może być przyczyną poważnych skutków ubocznych. Włókno nierozpuszczalne nie ma wielkiego wpływu na opróżnianie żołądka, zaś włókno rozpuszczalne znaczny. Z kolei włókno nierozpuszczalne (oczyszczona celuloza) zwalnia pasaż treści w jelitach. Większość karm odchudzających zawiera włókno nierozpuszczalne, przez co może być przyczyną zaparć i dolegliwości jelitowych.