Chcemy nabyć psa lub kota

Czy każdy może zostać właścicielem psa lub kota? Właściwie tak. Prawo nie uzależnia posiadania zwierzęcia domowego od jakichkolwiek szczególnych przymiotów.  Odpowiedzialność jednak wymaga aby przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytanie nie tylko jakie zwierzę chciałbym mieć, ale czy nadaję się na jego opiekuna. 

Źródło: Shutterstock

Opieka nad zwierzęciem to także obowiązek, do którego należy podchodzić z powagą i konsekwencją. Dotyczy to w równej mierze potencjalnych posiadaczy psów, jak i kotów. 

Z kotem sprawa jest zazwyczaj prostsza. Kot jest zwierzęciem spokojniejszym, wymagającym mniej nakładów – zarówno finansowych jak i osobistych – i dlatego jest to najpopularniejsze zwierzę domowe na świecie. Również pozyskanie kota jest dużo łatwiejsze niż psa. Koty często dostajemy od osób, które nie mogą lub nie chcą pozwolić sobie na wychowywanie większej liczby zwierząt w domu. Coraz popularniejsze są też adopcje poprzez schroniska lub azyle dla zwierząt. 

Trochę inaczej wygląda kwestia stania się właścicielem kota rasowego. Tutaj znaczenie mają nie tylko preferencje właściciela, ale także zasobność portfela i znacznie więcej obowiązków, wiążących się np. z zapewnieniem takiemu kotu odpowiednich, często odmiennych niż w przypadku zwykłych „dachowców” warunków.  

W przypadku psów, najłatwiej możemy stać się właścicielem udając się do schroniska funkcjonującego w naszej okolicy, gdzie możliwa jest adopcja zwierzęcia. Każde schronisko ma swoje odrębne regulacje związane z adopcją zwierząt, ale z pewnością uzyskasz tam informację o przebywających zwierzętach i możliwościach adopcji, a także uzyskasz fachową pomoc specjalistów, którzy podpowiedzą jak zajmować się zwierzęciem ze schroniska. W przypadku podjęcia decyzji o adopcji, podpisana zostaje odpowiednia umowa pomiędzy schroniskiem a nowym właścicielem. Zazwyczaj też, w związku z zawarciem umowy, schronisko prosi o wpłacenie darowizny na cele statutowe schroniska. Zwierzęta ze schroniska obowiązkowo poddane są szczepieniom, a także oznakowane elektronicznie (mikroczipy). 

Mając  zamiar nabyć zwierzę w miejscu innym niż schronisko, pamiętać musimy o tym, że zabronione jest:  

  • wprowadzania do obrotu oraz nabywanie psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli
  • wprowadzania do obrotu oraz nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
  • prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
  • rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.

Nie nabywajmy zatem nigdy psów czy kotów na ulicy, u pokątnych handlowców czy w miejscach, które wydają nam się podejrzane.

Sprawdźmy także źródło pochodzenia zwierzaka. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt, obecnie zabroniona jest hodowla psów czy kotów poza hodowlami zwierząt zarejestrowanymi w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Ponadto, prowadzenie hodowli wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przed odpowiedni organ gminy, na terenie której prowadzona ma być hodowla.  

Udając się zatem w celu nabycia zwierzęcia do hodowli, sprawdzić należy czy działa ona zgodnie z prawem (zezwolenie, rejestracja w ogólnokrajowych organizacjach społecznych), a także postarajmy się o niej jak najwięcej dowiedzieć – fora internetowe, portale tematyczne i społecznościowe, nie bez znaczenia będą też opinie osób, które nabyły w takim miejscu zwierzaka.