Wszystko o szczepieniach kotów

W 2006 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (WSAVA) powołało w Zespół Do Spraw Szczepień, którego zadaniem było stworzenie ogólnych wytycznych dotyczących zasad uodporniania psów i kotów na podstawie najnowszych badań naukowych i obserwacji własnych. Na podstawie ich pracy powstały nowe zalecenia do szczepień, nieco odmienne od wcześniej przyjmowanych schematów.

Źródło: ARCO Images GmbH/Forum

Podobnie jak w przypadku psów, szczepienia u kotów podzielone zostały na trzy kategorie:
- szczepienia zasadnicze, które otrzymać powinien każdy kot
- szczepienia dodatkowe, które wskazane są tylko w wyjątkowych sytuacjach (choroba występująca na danym terenie, czy szczególne narażenie danego osobnika)
- szczepienia niezalecane, czyli występujące na rynku, a nie sprawdzające się szczepionki. 

Do szczepień zasadniczych u kotów zaliczamy te przeciwko wirusom panleukopenii oraz kociego kataru (herpeswirus i kaliciwirus). Wśród szczepień dodatkowych wyróżnić można zaś immunoprofilaktykę wścieklizny i białaczki.

Kocięta chronione są przez pierwsze tygodnie życia przez przeciwciała matczyne. Dostarczane one są wraz z siarą, a potem z mlekiem. Póki krążą w organizmie chronią one kocię przed zakażeniem, a jednocześnie neutralizują ewentualne podane szczepionki. Około 6-8 tygodnia poziom przeciwciał matczynych spada i jest zbyt niski, by uchronić zwierzę przed chorobą, a jednocześnie nadal zbyt wysoki, by zadziałała szczepionka. Okres ten nazywany "luką immunologiczną" jest niebezpiecznym momentem w życiu każdego kociego malucha. Moment obniżenia się poziomu przeciwciał matczynych jest różny u każdego zwierzęcia, stąd kocięta podlegają serii szczepień, która zapewnić ma wytworzenie prawidłowej odporności.

Program szczepień zasadniczych dla kociąt zakłada podanie pierwszej szczepionki w wieku 8-9 tygodni, następnie powtórki 3-4 tygodnie później. Ostatnia dawka powinna zostać podana w wieku co najmniej 16 tygodni. Schemat ten przeznaczony jest dla kociąt zdrowych, odrobaczonych, żywionych mlekiem matki i powinien być każdorazowo weryfikowany przez lekarza weterynarii.

Wszystkie zwierzęta powinny otrzymać dawkę przypominającą szczepień 12 miesięcy po ostatnim szczepieniu. Odporność przeciwko panleukopenii utrzymuje się minimum 7 lat. Inaczej sprawa ma się z herpeswirozą i kaliciwirozą, które nie zapewniają pełnej i długotrwałej odporności. WSAVA zaleca, by u kotów dorosłych szczepienia zasadnicze powtarzać nie częściej niż co 3 lata.

Szczepienie przeciwko białaczce wykonywać należy u kotów narażonych na zakażenie, czyli kontaktujących się z innymi kotami, a więc zwłaszcza u kotów wychodzących. Przed szczepieniem wykonać należy testy potwierdzające, iż kot nie jest już chory, gdyż kocię zarazić się już może od matki. Pierwsze szczepienie wykonane powinno być w wieku 8 tygodni, kolejna dawka zaś po 3-4 tygodniach. Kolejne szczepienia robić należy co roku.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie nie jest w Polsce obowiązkowe dla kotów, jednak osobniki wychodzące na dwór są na nią tak samo narażone jak i psy. Dla kociego i naszego bezpieczeństwa wskazane jest szczepienie kotów wychodzących. Pierwsze wykonać należy w wieku 3 miesięcy, a następnie powtarzać zgodnie z zaleceniami producenta (z reguły co 3 lata).